Plzeňský kraj, ideální místo pro univerzitní život

Plzeň jako přirozené centrum Plzeňského kraje je z mnoha důvodů ideálním místem pro univerzitní život, a to ne(jen) proto, že je městem piva a pivo je nedílnou součástí studentského života. Plzeň má ideální polohu vzhledem ke vzdálenosti k Praze, ale také například k Německu, kam jezdí studenti na Erasmus a další stáže a absolventi zde nachází uplatnění. Lákavá je zejména široká škála nabízených oborů a výhody vyspělého regionu s nízkou nezaměstnaností a vysokou ekonomickou silou.  

Jít studovat do Plzně znamená mít možnost vybrat si z mnoha zajímavých oborů, snadno najít vhodné bydlení a přivydělat si ke studiu v oboru i mimo něj. K tomu lze připočíst bohaté kulturní a sportovní vyžití i vidinu slušných nabídek práce po absolutoriu. Plzeňský kraj je vhodným místem pro život i po dokončení studia.

V západočeské metropoli najdeme Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy a Západočeskou univerzitu v Plzni. Druhá jmenovaná instituce mezi mladými českými univerzitami dle celosvětového žebříčku THE Young University Rankings 2022, který hodnotí univerzity existující nejvýše 50 let, zaujímá druhé místo! V tomto žebříčku se stejně jako v loňském roce ocitlo i šest českých univerzit. Západočeská univerzita v Plzni mezi českými vysokými školami poskočila ze sdíleného 4. – 5. místa v loňském roce na letošní druhou příčku. Stojí za její popularitou široká nabídka oborů, rozrůstající se kampus nebo nabídka dalšího vzdělávání pro všechny věkové kategorie? Nejvíce bodů získala Západočeská univerzita v oblasti příjmů ze soukromého sektoru, který poukazuje na schopnost pomáhat průmyslu s inovacemi, vynálezy a poradenstvím, a úspěšná byla také v rámci internacionalizace a citovanosti. 

 

Image
studenti ZČU

Široký výběr studijních programu na ZČU v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni, to je devět fakult (aplikovaných věd, elektrotechnická, strojní, ekonomická, pedagogická, zdravotnických studií, filozofická, právnická a umění a designu Ladislava Sutnara), dva vysokoškolské ústavy a čtyři výzkumná centra. Uchazečům o studium nabízí celkem 275 studijních programů od bakalářských přes magisterské, navazující magisterské až po doktorské. Studuje na ní přes 11 tisíc studentů, kteří mohou pomýšlet na studium v zahraničí i práci ve výzkumných centrech. Další zajímavou možností je letní škola, díky níž univerzitní posluchárny a laboratoře ožívají i během prázdninových měsíců programem pro nejrůznější věkové skupiny – od žáků základních a středních škol přes vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Pestré je i jejich zaměření – ArtCamp, BootCamp (programování), Campo Arduino a Campo Lampone (kybernetika), GeoCamp (geomatika), Homo Economicus, JuniorFEL (elektrotechnika), Letní škola SINGLE-CELL analýzy (nové technologie), MechCamp (matematika a fyzika), NanoCamp (moderní technologie) a Mezinárodní letní jazyková škola. Pro seniory ZČU pořádá školu třetího věku a pro děti od 6 do 13 let dětské příměstské tábory.

Nabídka ZČU zahrnuje široké spektrum oborů technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických i uměleckých. Pestrost a zároveň blízkost jednotlivých fakult ZČU vytváří ideální podhoubí pro vznik interdisciplinárních studijních programů a spolupráci na mezioborových projektech, často s mezinárodním charakterem. Úzké vazby fakult s průmyslovými partnery, firmami a zaměstnavateli nejrůznějšího zaměření umožňují intenzivní propojení studia s praxí a výzkumem. Odborníci s bohatými znalostmi a zkušenostmi z praxe se podílejí na výuce, zadávají témata seminárních a kvalifikačních prací nebo s nimi studenti konzultují své návrhy v rámci nejrůznějších výukových projektů. ZF Engineering, Škoda Transportation, Škoda Electric, Škoda JS, Doosan Škoda Power, Škoda Machine Tool, Eaton, Unicorn Systems, Grammer CZ – to je jen malý výčet z množství průmyslových podniků a firem, s nimiž fakulty ZČU spolupracují. V některých studijních programech se praktická část studia odehrává nejen ve školních laboratořích, ale také přímo v průmyslových podnicích. 

 

Image
vzdelani

ZČU otevírá dveře do celého světa

Součástí studia je také možnost získávat znalosti a zkušenosti v zahraničí, a to prakticky po celém světě. Tradičně je ZČU zapojena do programu Erasmus+, se kterým mohou studenti vyjet do zahraničí až na 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) do zemí EU, respektive EHP, a nabídka zahrnuje také kandidátské země EU a vybrané partnerské země. Vycestovat lze i v rámci univerzitního programu Inter, a to buď na základě bilaterálních smluv, které má univerzita se svými partnery po celém světě, nebo jako úplný „freemover“, kdy se student naprosto bez jakéhokoliv omezení rozhodne, kam chce jet a vyřídí si administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem. Zvolit si studenti mohou například také středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS nebo program BE&ST, který umožňuje studentům bakalářského studia absolvovat semestrální studijní pobyt na vybraných partnerských univerzitách v USA, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek. Vyjet za studiem do zahraničí však není jediná možnost spolupráce s kolegy ze světa. Zahraniční odborníci se podílejí také na výuce na ZČU, plzeňští studenti spolupracují s kolegy z jiných zemí v rámci mezinárodních výukových projektů a skvělou příležitostí je také studijní program double degree neboli program dvojího diplomu. Studium tohoto programu probíhá zčásti na ZČU a zčásti na určené zahraniční univerzitě. Po absolvování má student v ruce diplom z obou univerzit. Ve své nabídce má double degree program hned několik fakult ZČU – ekonomická, elektrotechnická, aplikovaných věd, filozofická a pedagogická a připravují se i na dalších fakultách.

Západočeská univerzita v Plzni má svoji základnu v lokalitě na Borských polích v moderním bezbariérovém kampusu s několika nově postavenými budovami, kde mj. sídlí supermoderní výzkumná centra. Součástí kampusu je také budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, za niž její autor Jan Štípek obdržel in memoriam Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře 2010–2013, nebo pozoruhodná univerzitní knihovna s antickými sloupy. Studentský život v Plzni ale žije i mimo vysokoškolský kampus, kam lze pohodlně dojet tramvají z centra města za několik málo minut. Filozofická, pedagogická nebo třeba právnická fakulta sídlí právě v centru, její studenti tak mají v dochozí vzdálenosti Studijní a vědeckou knihovnu, anglickou a německou knihovnu a celou řadu dalších institucí a studentských klubů.

 

Image
Biomedicínské centrum

Studium na Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy 

Pokud by si budoucí studenti z již zmíněných více než 275 nabízených studijních programů Západočeské univerzity v Plzni nevybrali, možná to znamená, že dávají přednost studiu na 

Lékařské fakultě v Plzni, která je jediným zástupcem Univerzity Karlovy v Plzeňském kraji. Na Lékařské fakultě UK v Plzni je možné studovat dva magisterské studijní programy – Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, a to v největším komplexu lékařské fakulty v Česku, jehož stavba je v plném proudu. Nové moderní budovy v komplexu, který bude hotový na podzim roku 2022, se nacházejí v sousedství Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně. Součástí areálu je i výzkumné Biomedicínské centrum. V kampusu, kde již nyní sídlí prvních pět teoretických ústavů, jich po přestěhování bude soustředěno všech třináct, spolu s děkanátem, menzou s kavárnou a knihovnou. Vedle praktikáren, studoven a laboratoří bude jednou z nejpokročileji vybavených pracoven simulační centrum, kde medici budou trénovat lékařské zákroky na figurínách.

 

 

Lékařská fakulta v Plzni byla založena dekretem prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše č. 135 ze dne 27. října 1945. Ze skromných začátků plzeňská lékařská fakulta vyrostla v moderní vysokou školu, na níž vystudovalo už téměř 10 tisíc lékařů působících v celé republice i v zahraničí a 500 absolventů bakalářského studia. Momentálně studuje na fakultě více než 2000 studentů, z toho cca čtvrtina cizinců. A právě studium a různé programy v zahraničí jsou naopak zajímavé pro české studenty. Od roku 1987 LF UK v Plzni nabízí možnost studia také posluchačům důchodového věku, a to v rámci Univerzity třetího věku ve dvouletém cyklu Člověk ve zdraví a nemoci. První dva semestry jsou věnovány teoretickým oborům, další dva oborům klinickým.

Učitelé i odborní pracovníci fakulty se významným způsobem podílejí na léčebné a preventivní péči ve fakultní nemocnici a v dalších zdravotnických zařízeních a velký význam i rozsah má také jejich vědecko-výzkumná práce. Na fakultě se řeší celá řada výzkumných úkolů týkajících se vývoje stavby a funkce lidského těla, genetiky, imunologie, vlivu prostředí na zdraví člověka, epidemiologie, prevence a léčení chronických neinfekčních chorob, léčení selhání ledvin dialýzou a transplantacemi ledvin, hematologických chorob, onkologie, stomatologie a další. Biomedicínské centrum se zaměřuje na výzkum v oblasti podpory, regenerace a náhrad životně důležitých orgánů. Fakulta poskytuje i široké možnosti postgraduálního studia v akreditovaných teoretických i klinických oborech.