Plzeňský kraj, ideální místo pro univerzitní život

Plzeň jako přirozené centrum Plzeňského kraje je z mnoha důvodů ideálním místem pro univerzitní život, a to ne(jen) proto, že je městem piva a pivo je nedílnou součástí studentského života. Plzeň má ideální polohu vzhledem ke vzdálenosti k Praze, ale také například k Německu, kam jezdí studenti na Erasmus a další stáže a absolventi technických fakult tam nachází uplatnění. Lákavá je zejména široká škála nabízených oborů a výhody vyspělého regionu s nízkou nezaměstnaností a vysokou ekonomickou silou.
Vzdělání

Jít studovat do Plzně znamená mít možnost vybrat si z mnoha zajímavých oborů, snadno najít vhodné bydlení a přivydělat si ke studiu v oboru i mimo něj. K tomu připočtěte bohaté kulturní a sportovní vyžití i vidinu slušných nabídek práce po absolutoriu. Plzeňský kraj je vhodným místem pro život i po dokončení studia.


V západočeské metropoli najdeme Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy a Západočeskou univerzitu v Plzni. Druhá jmenovaná instituce mezi mladými českými univerzitami zaujímá druhé místo. V celosvětovém žebříčku THE Young University Rankings 2022, který hodnotí univerzity existující nejvýše 50 let, se stejně jako v minulém roce ocitlo také šest českých univerzit. Druhou příčku mezi nimi obsadila právě Západočeská univerzita v Plzni, která mezi českými vysokými školami poskočila ze sdíleného 4. – 5. místa v loňském roce na letošní druhou příčku. Stojí za její popularitou široká nabídka oborů, rozrůstající se kampus nebo nabídka dalšího vzdělávání pro všechny věkové kategorie? Nejvíce bodů získala Západočeská univerzita v oblasti příjmů ze soukromého sektoru, který poukazuje na schopnost pomáhat průmyslu s inovacemi, vynálezy a poradenstvím, a úspěšná byla také v rámci internacionalizace a citovanosti.
 

Široký výběr studijních programu
Západočeská univerzita v Plzni, to je devět fakult (elektrotechnická, strojní, aplikovaných věd, ekonomická, pedagogická, zdravotnických studií, filozofická, právnická a umění a designu Ladislava Sutnara), dva vysokoškolské ústavy, čtyři výzkumná centra a více než padesát tisíc absolventů. Uchazečům o studium nabízí celkem 275 studijních programů od bakalářských přes magisterské, navazující magisterské až po doktorské. Studuje na ní přes 11 tisíc studentů, kteří mohou pomýšlet na studium v zahraničí i práci ve výzkumných centrech. Další zajímavou možností je letní škola, díky níž univerzitní posluchárny a laboratoře ožívají i během prázdninových měsíců programem pro nejrůznější věkové skupiny – od žáků základních a středních škol přes vysokoškoláky až po širokou veřejnost. Pestré je i jejich zaměření – Artcamp, Bootcamp (programování), Campo Arduino a Campo Lampone (kybernetika), Geocamp (geomatika), Homo Economicus, JuniorFEL (elektrotechnika), Letní škola SINGLE-CELL analýzy (nové technologie), Mechcamp (matematika a fyzika), Nanocamp (moderní technologie) a Letní škola jazyků. Pro seniory ZČU pořádá školu třetího věku a pro děti od 6 do 13 let dětské příměstské tábory. Nabídka ZČU zahrnuje široké spektrum oborů technických, humanitních, ekonomických, zdravotnických i uměleckých. Pestrost a zároveň blízkost jednotlivých fakult ZČU vytváří ideální podhoubí pro vznik interdisciplinárních studijních programů a spolupráci na mezioborových projektech, často s mezinárodním charakterem. Úzké vazby fakult s průmyslovými partnery, firmami a zaměstnavateli nejrůznějšího zaměření umožňují intenzivní propojení studia s praxí a výzkumem. Odborníci s bohatými znalostmi a zkušenostmi z praxe se podílejí na výuce, zadávají témata seminárních a kvalifikačních prací nebo s nimi studenti konzultují své návrhy v rámci nejrůznějších výukových projektů. ZF Engineering, Škoda Transportation, Škoda Electric, Škoda JS, Doosan Škoda Power, Škoda Machine Tool, Eaton, Unicorn Systems, Grammer CZ – to je jen malý výčet z množství průmyslových podniků a firem, s nimiž fakulty ZČU spolupracují. V některých studijních programech se praktická část studia odehrává nejen ve školních laboratořích, ale také přímo v průmyslových podnicích.
 

ZČU otevírá dveře do celého světa
Součástí studia je samozřejmě také možnost získávat znalosti a zkušenosti v zahraničí, a to prakticky po celém světě. Studenti se tak učí mezinárodní spolupráci, která jim dává silnou konkurenční převahu. Navíc díky zahraničním studijním stážím vznikají nová přátelství, často na celý život. Tradičně je ZČU zapojena do programu Erasmus+, se kterým mohou studenti vyjet do zahraničí až na 12 měsíců v každém studijním cyklu (Bc., Mgr., Ph.D.) do zemí EU, resp.
EHP, a nabídka zahrnuje také na kandidátské země EU a vybrané partnerské země. Vycestovat lze i v rámci univerzitního programu Inter, a to buď na základě bilaterálních smluv, které má univerzita se svými partnery po celém světě, nebo jako úplný „freemover“, kdy se student naprosto bez jakéhokoliv omezení rozhodne, kam chce jet a vyřídí si administraci spojenou s přijetím a studijním pobytem. Zvolit si studenti mohou například také středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS nebo program BE&ST, který umožňuje studentům bakalářského studia absolvovat semestrální studijní pobyt na vybraných partnerských univerzitách v USA, na jehož podporu získají vybraní studenti speciální finanční příspěvek.
 

Jedno studium – dvojí diplom
Vyjet za studiem do zahraničí však není jediná možnost spolupráce s kolegy ze světa. Zahraniční odborníci se podílejí také na výuce na ZČU, plzeňští studenti spolupracují s kolegy z jiných zemí v rámci mezinárodních výukových projektů a skvělou příležitostí je také studijní program double degree neboli program dvojího diplomu. Studium tohoto programu probíhá zčásti na ZČU a zčásti na určené zahraniční univerzitě. Po absolvování má student v ruce diplom z obou univerzit. Ve své nabídce má double degree program hned několik fakult ZČU – ekonomická, elektrotechnická, aplikovaných věd, filozofická a pedagogická a
připravují se i na dalších fakultách. Západočeská univerzita v Plzni má svoji základnu v lokalitě na Borských polích v moderním bezbariérovém kampusu s několika nově postavenými budovami, kde mj. sídlí supermoderní výzkumná centra. Součástí kampusu je také budova Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara ZČU, za niž její autor Jan Štípek obdržel in memoriam Cenu Hanuše Zápala za přínos plzeňské architektuře 2010–2013, nebo pozoruhodná univerzitní knihovna s antickými sloupy. Filozofická, pedagogická nebo třeba právnická fakulta sídlí v centru města, její studenti tak mají v dochozí vzdálenosti Studijní a vědeckou knihovnu, anglickou a německou knihovnu a celou řadu dalších institucí a studentských klubů.

Image
posluchárna ZČU