Plzeňský kraj - centrum chytré mobility

Plzeňský kraj sází na chytré technologie, které usnadňují život obyvatel. Chytrá mobilita je jednou z inteligentních specializací regionu. Ty si v rámci Regionální inovační strategie Plzeňský kraj definoval jako doménu, ve které je již na mezinárodně špičkové úrovni a kterou chce systematicky rozvíjet a budovat. Téma chytré mobility uchopuje krajská inovační platforma, sdružující specialisty z podnikatelské, výzkumné a veřejné sféry.
Strategie RIS 3

Chytrá mobilita nepředstavuje jen autonomní dopravní prostředky, ale celý ekosystém navzájem propojených řešení, jež vedou k udržitelné, bezpečné a plynulé dopravě ve městech a regionech. Do roku 2027 se západočeská metropole stane živou laboratoří pro testování autonomního řízení na území města. Je ale také jedním z pětice měst, které přednostně otestuje 5G technologie a smí používat označení Smart 5G město.

Plzeň se umístila ve vítězné pětce v 5G_soutěži měst, kterou uspořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Přihlásilo se do ní 58 samospráv s projekty na testování 5G technologií v různých oblastech, přičemž návrhy hodnotila porota složená ze zástupců MPO a MMR, Českého telekomunikačního úřadu, Asociace provozovatelů mobilních sítí, Svazu měst a obcí ČR, Českého vysokého učení technického a Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky. Plzeň díky svým projektům zabývajícím se chytrou mobilitou uspěla, a tak se může pyšnit označením „Smart 5G město. Kromě tohoto titulu Plzeň získala také experimentální rádiové kmitočty zdarma, podporu na posílení pracovního týmu, odborné konzultace i úhradu nákladů na analytické a další související aktivity.

Čím porotu západočeská metropole zaujala? Stává se vlajkovou lodí mezi českými městy a prvním chytrým městem svého druhu v Česku, a to díky v květnu oficiálně ohlášené spolupráci Magistrátu města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků a Správě informačních technologií města Plzně společně s partnery – společností O2 Czech Republic, INTENS Corporation, Škoda Transportation, Škoda Digital a Západočeskou univerzitou. „Chytré“ v Plzni budou v budoucnu nejen tramvaje, které vyvíjí Škoda Transportation, ale i křižovatky, zastávky, trať, auta záchranářů a policie i celé ulice. To vše usnadní 5G síť, pátá generace bezdrátové telekomunikace, která ve všech ohledech překoná současný 4G standard. Je výkonnější, rychlejší a úspornější a Plzeň ji plánuje využít hned v několika oblastech.

Velmi důležitá je optimalizace dopravy, v tomto ohledu umožní 5G síť získávat real time data z provozu na plzeňských komunikacích, v reálném čase je vyhodnocovat a vylepšovat tak dopravní situaci ve městě. Do oblasti bezpečnosti se tato technologie promítne například skrze bezpilotní letouny. Plzeňští dronaři se jako první v Česku stali součástí integrovaného záchranného systému, díky 5G síti bude možné do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů přenášet obraz z dronu v reálném čase, což poskytne veliteli zásahu klíčové informace důležité pro strategii zásahu.

Zmínit můžeme také chytrý dispečink, který město začíná budovat. Cílem tohoto projektu je řízení provozu/chodu města, schopnost reakce na krizové události a jejich efektivní zvládání. 5G síť v tomto případě umožní získat potřebnou konektivitu pro řízení dílčích systémů a přenášet tzv. big data. Velitel zásahu by například v případě požáru mohl mít k dispozici 3D model budovy, což by umožnilo lepší orientaci, efektivnější rozhodování, vyšší ochranu lidských životů a snížení škod na majetku.  5G síť jde využít i v oblasti kultury, sociálních služeb nebo free WiFi konektivity. Jedním z nejvýznamnějších projektů v Plzni je chytrá mobilita. V souvislosti s dopravou budoucnosti je v poslední době stále častěji skloňovaná Škoda Transportation. Plzeňská společnost s rozsáhlou tradicí výroby přesahující více než 160 let hledí do daleké budoucnosti, která se stane skutečností pravděpodobně už do několika málo let. Přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu je dynamickou a rychle rostoucí společností, která sleduje všechny trendy. Trh jde autonomní cestou. Pro rozvíjení autonomních systémů Škoda v roce 2018 založila dceřinou firmu Škoda Digital, moderní vývojové centrum v oblasti digitalizace a SMART technologií pro vozidla skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. „Propojením naší smart tramvaje s inteligentním dopravním systémem města se naplňuje naše vize o řízení a rozvoji městské dopravy. Velmi si ceníme, že jsme se mohli zapojit do projektu, který s využíváním nových technologií pomůže sledovat dopravu ve městě a optimalizovat ji pro potřeby všech, kteří jsou její součástí. Naše dopravní prostředky se stanou přirozenou součástí chytrých měst budoucnosti,“ uvedl Kamil Mrva, Viceprezident pro Digitalizaci a IT ve skupině Škoda Transportation.

Systém nadřazeného řízení TCMS zajišťuje správnou funkci všech subsystémů na úrovni vozidla jako celku a na úrovni celé vlakové soupravy. Je proto právem označován jako „mozek“ celé drážní soupravy. Jednotlivé komponenty TCMS z produkce ŠKODA DIGITAL s.r.o. umožňují v drážních vozidlech zabezpečit řídicí, komunikační, vizualizační a diagnostické funkce. Samozřejmostí je i sběr všech požadovaných dat o jednotlivých nasazených subsystémech.

Prvky autonomního řízení budou v rámci testů osazeny na dvě tramvaje ze série vozidel ForCity Smart Plzeň, která se aktuálně vyrábí. Testovací vůz bude vybaven řadou senzorů, které sledují trať a potenciální překážky. Do vozu bude nainstalována také jednotka umožňující C2X komunikaci, kterou O2 úspěšně otestovalo v rámci projektu C-Roads, evropského projektu pro kooperativní inteligentní dopravní systémy, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost provozu. Díky vozidlové jednotce dokáže tramvaj prostřednictvím hybridní komunikace ITS G5 a mobilní 5G sítě komunikovat s ostatními prvky na trase. Řidiče upozorní například na práce na silnici či blížící se vozidlo IZS a dokáže zajistit prioritní průjezd frekventovanou křižovatkou.

Image
tramvaj