Plzeňské podnikatelské vouchery 2019

Dne 3. června 2019 bude vyhlášen program na podporu spolupráce podniků a výzkumných organizací v  Plzeňské metropolitní oblasti „Plzeňské podnikatelské vouchery“.  Žádosti o dotaci se začnou přijímat 1. 9. 2019. Jedná se již o čtvrté vyhlášení programu podpořeného městem Plzeň. Na program jsou alokovány prostředky ve výši 1 000 000 Kč. V programu budou podpořeny pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti.

Informace k programu podávají pracovníci BIC Plzeň a znění programu je zveřejněno na www.bic.cz/vouchery.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807