Pilsen Region Business News

Newsletter Pilsen Region Business News přináší informace pro podnikatele. Vydává jej Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a World Trade Center Pilsen ve spolupráci s Plzeňským krajem, Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, BIC Plzeň a CzechInvestem, regionální kanceláří pro Plzeňský kraj.

Nejnovější články ale i historii newsletteru najdete zde.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807