Pilotní inkubační program

Pro zakladatele nových inovačních firem byl v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II připraven pilotní inkubační program, který jim pomůže se zahájením podnikání a zvýší šanci na úspěch jejich záměru. S pomocí odborníků si zpracují podnikatelský plán a získají další služby potřebné k hladkému startu.
Podnikání

Komu je inkubační program určen?

Pilotní fáze Inkubačního program je připravena pro 3 - 6 subjektů a mohou se do ní přihlásit jednotlivci nebo týmy, kteří pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru nedávno založili firmu nebo se k tomu v blízké době chystají. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci či manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít.

Co přinese zapojení do pilotního inkubačního programu?

Díky zapojení do programu si ve spolupráci s konzultanty účastníci programu vytvoří podrobný podnikatelský plán. Při tom si ujasní, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude jejich záměr úspěšný. V programu bude možné po dohodě s konzultantem získat i další služby potřebné k přípravě či zahájení realizace záměru, jako je dokončení technického vývoje produktu, jeho testování a certifikace či pronájem pracovního místa v coworkové kanceláři. 

Jaký bude postup?

Zájemci o účast v inkubačním programu nejprve vyplní nezávaznou webovou přihlášku, na základě které je kontaktují pracovníci pilotního inkubačního programu a při schůzce proberou jejich záměr, možnosti inkubace a další navazující kroky.

Co je cílem pilotního inkubačního programu?

Pilotní ověření programu ukáže, zda připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami je přínosná a může vést k úspěšnému startu podnikání. Účastníci mohou zdokonalit svůj podnikatelský záměr a potvrdit si, zda se ubírají správným směrem.

Další kroky

Ve středu 9. června 2021 proběhne veřejný workshop na téma "Jak postavit produkt, aby ho zákazníci kupovali". V pondělí 29. června 2021 přihlášené účastníky čeká prezentace záměrů před radou inkubačního programu, která vybere cca 5 týmů, které vstoupí do pilotního inkubačního programu.

Pokud máte další dotazy, neváhejte kontaktovat Ing. Lenku Palánovou, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870 nebo Ing. Zbyňka Doležala, dolezal@rra-pk.cz, 603 512 849.

Nebo se rovnou nezávazně přihlaste vyplněním krátkého formuláře ZDE, čas máte nejpozději do pátku 11. června 2021!