Oborová specializace Plzeňského kraje

Cílem Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3) je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajištění efektivnějšího využívání veřejných zdrojů. Tato strategie vyjadřuje shodu významných podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejné správy ohledně vize a dalšího směrování ekonomického rozvoje regionu. Zdůrazňuje význam otevřenosti ke spolupráci, vzdělanosti, výzkumu, inovací a podnikavosti na obrazu regionu, který bude atraktivní pro své obyvatele, jeho návštěvníky či investory a kooperující instituce.
Strategie RIS 3

Plzeňský kraj je garantem a pořizovatelem RIS3, její naplnění je především v rukou výzkumných a vzdělávacích institucí, firem a podpůrných organizací.  Regionální inovační strategie Plzeňského kraje je realizována prostřednictvím tzv. horizontálních prioritních oblastí a vertikálních oblastí oborové specializace (tzv. domén). Smyslem oborové specializace ve výzkumu, vývoji a inovacích v Plzeňském kraji je systematická podpora oborů, ve kterých má region předpoklady vyniknout a které mohou představovat významný faktor jeho budoucí ekonomické konkurenceschopnosti (tzv. domény specializace).

Obecně se jedná o úspěšné tradiční obory, jedinečné znalosti odborníků nebo dlouhodobě špičkové programy výzkumných a vzdělávacích institucí. Díky nim se daří rozvoji podniků, zakládání nových firem a získávání podnikatelských investic, pro které je specifická znalost výhodou, stimulem či důvodem pro lokalizaci rozvojových záměrů v regionu.

Image
specializace

Čtyři domény specializace – chytrá mobilita, nové materiály, inteligentní výrobní systémy a biomedicína a technika ve zdravotnictví – jsou rozvíjeny v rámci výzkumu ve firmách, na fakultách a ve výzkumných centrech v Plzeňském kraji a každou z nich zaštiťuje odborný garant. Inteligentní specializace staví na silných stránkách a usilují o „chytré“ využívání unikátní kombinace příležitostí, které nabízí naše firemní zázemí a vzdělávací, výzkumné a inovační kapacity. 

Pro každou doménu specializace je v Plzeňském kraji připravena inovační platforma, ve které jsou zapojeni zástupci podnikové, výzkumné, vzdělávací a veřejné sféry. Koncentrace na pečlivě identifikované doménové prioritní oblasti směřuje k vytvoření skupiny aktérů a kombinaci aktivit, které mají nejlepší předpoklad odemknout inovační a transformační potenciál tohoto oboru. 

Chytrá mobilita

Doména specializace chytrá mobilita zastřešuje nové koncepty dopravních prostředků, autonomní mobilitu, nabíjecí systémy pro elektromobilitu, modelování a plánování dopravy, monitoring a řízení dopravy nebo sdílenou dopravu. Odborným garantem krajské inovační platformy Chytrá mobilita je prof. Ing. Zdeněk Peroutka, Ph. D, děkan Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni.

Doména Chytrá mobilita staví na špičkovém výzkumu na Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň na významných kapacitách v komerčním sektoru představovaných např. výrobci kolejových vozidel a trolejbusů, vývojovými centry pro oblast automotive a inovativními firmami poskytujícími služby např. v monitorování a plánování dopravy. Chytrá mobilita se zabývá zásadními změnami v individuální i hromadné dopravě. Mimo konstrukce samotných dopravních prostředků hledá řešení pro udržitelnost, zabývá se ekologickými otázkami, novými pohonnými systémy, řeší otázku energií, materiálů, autonomní dopravní prostředky a celý segment monitoringu a řízení dopravy i s využitím umělé inteligence.

Image
vlak

Plzeňský kraj má ambici stát se dopravním polygonem pro ověřování nových způsobů veřejné dopravy. Plzeň jako přirozené centrum kraje se soustřeďuje na dopravní mobilitu budoucnosti, kterou nepředstavují jen samořiditelná auta, ale celý ekosystém navzájem propojených řešení, jež vedou k bezpečnější a plynulejší dopravě ve městech. Do roku 2027 se západočeská metropole stane centrem pro chytrou mobilitu a živou laboratoří pro testování autonomního řízení na území města. Předpokladem je využívání 5G technologie a jejich aplikace.

 

Plzeň se umístila v první pětici v soutěži chytrých měst, v nichž se budou přednostně testovat právě 5G technologie a jejich aplikace. Právě díky pilotnímu zavádění 5G sítí v Plzni se otvírá možnost testovat provoz autonomních tramvají a Plzeň se tak stává vlajkovou lodí mezi českými městy a prvním chytrým městem svého druhu v Česku. Testování autonomních tramvají probíhá ve spolupráci Magistrátu města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků a Správy informačních technologií města Plzně společně s partnery – společností O2 Czech Republic, INTENS Corporation, Škoda Transportation, Škoda Digital a Západočeskou univerzitou v Plzni. „Chytré“ budou nejen tramvaje, které vyvíjí Škoda Transportation, ale i křižovatky, zastávky, trať, auta záchranářů a policie i celé ulice.

Do oblasti bezpečnosti se technologie 5G promítne například skrze bezpilotní letouny. Plzeňští dronaři se jako první v České republice stali součástí integrovaného záchranného systému, díky 5G síti bude možné do krizových štábů hasičů, policistů nebo záchranářů přenášet obraz z dronu v reálném čase. Cílem těchto aktivit je lepší řízení provozu města, schopnost reakce na krizové události a jejich efektivní zvládání.

Další  možností využití 5G sítí je v oblasti  optimalizace dopravy, díky této technologii lze  získávat real time data z provozu na plzeňských komunikacích, vyhodnocovat je a v reálném čase vylepšovat dopravní situaci ve městě;  problematice dopravního plánování a modelování se intenzivně věnují členové platformy Chytrá mobilita – EDIP, Innoconnect či konsorcium Plan4all pracující v oblasti využítí geodat. Možnosti využití 5G  technologie jsou však ještě mnohem širší, ať už jde o oblast kultury, sociálních služeb nebo free Wifi konektivity.