Noví profesoři převzali jmenovací dekrety

Noví profesoři, kteří byli jmenováni 8. května letošního roku, si mohli převzít své jmenovací dekrety. Jsou mezi nimi také dva z Lékařské fakulty v Plzni, a to prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D., a prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D. Dekrety převzali 4. června 2021, tradičně v prostorách Karolina, a to z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy.
Vzdělání Výzkum a vývoj

Prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D.

Jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. Je zástupcem přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost a vedoucí lékař úseku Intervenční kardiologie Kardiologické kliniky FN Plzeň a LF v Plzni. Prof. Bernat je významnou a široce uznávanou vědeckou i klinickou osobností v oboru vnitřního lékařství a kardiologie v tuzemsku i v zahraničí. Jeho pedagogické působení v oblasti pre i postgraduální výuky má dlouhodobý charakter s velmi dobrým dopadem. Výsledky jeho vědecké práce jsou vysoce hodnoceny, jsou velkým přínosem pro českou i světovou vědu. Byl a je průkopníkem radiálního přístupu ke koronárním katetrizacím a intervencím v České republice, kterému se věnuje od r. 2006.  

Prof. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

Jmenován profesorem pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Je vedoucím Ústavu farmakologie a toxikologie a zástupcem primáře na Oddělení imunochemické diagnostiky FN Plzeň. Osobnost prof. Kučery charakterizuje nejen jeho vědecká a pedagogická činnost, ale především vynikající propojení laboratorních a klinických zkušeností. Je  uznávanou vědeckou osobností zabývající se 30 let imunoanalýzou, z čehož pak bezmála posledních 10 let problematikou využití imunoanalytických metod v preventivní a personalizované medicíně. V roce 2020 se významnou měrou podílel i na řešení problematiky infekční epidemiologie. Aktivně se zabývá problematikou stanovení protilátek proti SARS-CoV-2 a významem vitaminu D v prevenci covid-19. 

Reportáž z předání profesorských dekretů viz též na https://cuni.cz/UK-6311.html?news=12767.

Srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru v další akademické práci! 

Zdroj: LF v Plzni UK

Image
LF prof. Kučera
Image
LF prof. Kučera Bernat