Příběh spolupráce

Společný projekt LF UK a ZČU v Plzni na téma Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu
Vzdělání

Dva z výzkumných týmů LF UK v Plzni řeší spolu se Západočeskou univerzitou v Plzni projekt Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

 

Více ZDE