Někdy musíte něco obětovat, abyste něco nového získali

Výrobní, vývojová a inženýrská společnost PEARTEC již desetiletí poskytuje své produkty a služby v rámci automobilového a strojírenského průmyslu v několika zemích Evropy i v Číně. Zároveň usiluje o funkční a dlouhodobě udržitelná řešení, která nevyžadují zdlouhavou a nákladnou realizaci. Takto přemýšlí o chodu celé firmy, a tak se zapojila do programu Platinn Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, jenž aktivně podporuje začínající i existující firmy v jejich rozvoji. Jak firmu PEARTEC nasměroval zkušený kouč, prozradil její ředitel Tomáš Podlena.
Podnikání
Image
Pavel Duchek 3:2

Pane Podleno, vaše společnost Peartec se zúčastnila programu Platinn, který aktivně podporuje začínající i existující firmy v jejich rozvoji. V jaké fázi programu se nacházíte a k čemu už jste dospěli?

První fázi programu jsme ukončili, v září se budeme bavit o pokračování. V tuto chvíli za sebou máme asi osm, deset sezení. Udělali jsme si úvodní schůzku a jako problematické místo jsme identifikovali procesy ve firmě. Že je nejslabším místem v naším firmě právě nastavení procesů, to vzešlo z počáteční analýzy s panem Ing. Pavlem Duchkem, projektovým developerem z Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje (na fotografii). Potkávali jsme se asi čtyři večery, procházeli jsme všechna tzv. úzká místa, která ve firmě máme. A jako první jsme se chtěli pustit do školení TOC (Theory of Constraints, česky Teorie omezení), ucelené manažerské filozofie nabízející nový přístup k řízení a trvalému zlepšování činnosti organizací. Tato filozofie, jejíž základní myšlenky rozvinul dr. Eliyahu M. Goldratt, pokrývá všechny základní funkční oblasti podniku. Systémy APS pro podporu plánování a řízení výroby a logistiky na bázi Teorie omezení se od roku 1997 zabývá Ing. Pavel Majer ze společnosti Goldratt CZ, který spolupracoval při realizaci první implementace takového systému v ČR ve firmě AVX Lanškroun. Právě pan Ing. Majer se stal naším koučem v rámci PLATINNU. Metodologii TOC aplikuje i v DOOSANu, v Tachově, a dalších firmách. Zaškolený je i pan Duchek, největším guru je ale pan Majer, který nám dával školení, uděloval praktické rady a prakticky toto učení zaváděl.

Mohl byste metodu TOC ještě více přiblížit?

TOC je metodologie založená na identifikaci a odstraňování úzkých míst ve výrobě a jiných aktivitách, a dá se implementovat i do logistiky nebo organizace města. Na procesní řízení se dívá jako na tok aktivit a v podstatě jde o využívání zdrojů a řízení zdrojů. Každá z aplikací má jiné konsekvence, ale základ je stejný. Od pohledu nákladového řízení se mění na pohled z hlediska průtoku, firmou by měla zakázka procházet co nejrychleji a v co nejvyšší kvalitě. Jde o procesní optimalizaci. Zakladatelem metodologie TOC je Eliyahu M Goldratt, který napsal zajímavou knihu Cíl (The Goal), na níž navazuje spousta dalších knížek. Právě tahle kniha položila základy tomuto přístupu. Začínal ji aplikovat u amerických firem, v leteckých opravnách a dalších firmách. Jejich krédo bylo „z toho, co je obrat, za několik let udělat zisk“. Že máme slabá místa právě v oblasti procesního řízení a výroby, to jsme tušili, ale metodu TOC jsme neznali.

A teď dle této metody funguje celá vaše společnost?

V tuto chvíli máme ze 70 % nastavené vše správně, chce to ale delší čas na zavadění. Už teď vidíme změny v našich procesech, v oblasti prioritizace zakázek a průchodu zakázek výrobou. Jsou ale další věci, na kterých bychom chtěli zapracovat. Potkáme s panem Duchkem v září a řekneme si, co se dá dělat dál. Chceme prohloubit TOC, prohloubit znalosti i kroky, které vedou k zavedeni dalších procesu a TOC controllingu.

Jak probíhaly vaše konzultace?

Úvodní večery s panem Duchkem jsme absolvovali ve dvou, já a náš COO Václav Khin. Další sezení pak probíhaly s širším vedením firmy včetně projektových manažerů za účasti pánů Duchka a Majera. Zajímavé byly úkoly týkající se multitaskingu. Z toho jsme si odnesli závěr, že když děláte na všech úkolech naráz, tak jsou pak všechny pozdě. Když dva necháte být a dva dokončíte, tak min. dva máte včas. Standardně se plánuje tak, že si všichni nechávají tzv. buffer (česky „nárazník“). Tím je myšlená časová rezerva, která je třeba v případě výpadku případných vstupů zdroje, ať už se jedná o materiál nebo poruchu.

Na čem dalším (za)pracujete?

Do budoucna bychom se chtěli víc zaměřit na marketing, na zlepšení marketingových strategií. V rámci TOC chceme vytvořit něco, čemu se říká neodmítnutelná nabídka, tzv. „mafia offer“. Budeme předělávat web, na tom už pracujeme. V plánu je i rebranding loga. Co se týče služeb, chceme zákazníkům v naší úzce profilované praxi nabízet servis od A do Z.

Hovoříme o tom, co je třeba zlepšit. Co umíte, co jiní ne? Co je doménou společnosti PEARTEC?

Umíme vyvíjet vstřikovací nástroje, tam jsme doma. Kmen naší firmy je založený na know-how v oblasti vstřikování plastů, simulaci, konstrukci dílů, konstrukci plastových dílů a vstřikovacích nástrojů a v tomto oboru chceme patřit ke špičce ČR. Našim zákazníkům chceme poskytovat komplexní služby počínaje vývojem součástek, simulací, konstrukcí a výrobou nástrojů až po procesní podporu. V loňském roce jsme k tomu přidali výrobu jednoúčelových strojů a zařízení navazujících na vstřikovací proces. Je třeba mít na mysli, že nemáme žádné koncové zákazníky, dokud není prodaný celý výrobek, není prodané nic, takže jde o prodej celého auta, nejen o výrobu naší součástky. Do značné míry jsme závislí na automobilovém průmyslu, ovlivňuje nás ale samozřejmě i cena energií i materiálu.

Program Platinn fungování vaší společnosti významně ovlivnil, díky němu uplatňujete ve své firmě metodologii, na kterou vás přivedl váš kouč. Předpokládám, že účast v Platinnu hodnotíte pozitivně a účasti nelitujete?

Předně za organizaci takového programu děkuju, jako firmě nám to pomohlo, určitě bychom ho doporučili dalším zájemcům. Tenhle program nám padnul do noty, byť znamenal vytížení našich manažerů, ale potřebovali jsme to. Našim manažerům jsem sebral telefony, celé jedno odpoledne v týdnu jsme seděli a „jakože nedělali nic“, jako šéfa by mě to mohlo trápit, že osm odpolední jen poslouchají a „nedělají svoji práci“, ale jak se říká: „Nemám čas nabrousit si pilu“, tak teď jsme si ten čas udělali. Z hlediska firmy je to samozřejmě velké časové vytížení, ale někdy musíte něco obětovat, abyste něco nového získala.

Napadlo vás i před účastí v programu, že je tzv. na čem pracovat?

Kdyby nebyl Platinn, věděl bych, že potřebuju firmu někam posunout, ale nevěděl bych, kam a jak. Takhle jsem si nakoupil knihy o metodologii TOC a poslouchal je v autě jako audio, sám jsem se vzdělával. Kniha Cíl (The Goal) od Eliyahu Goldratta o metodách TOC je napsaný jako román, není to žádná suchopárná kniha. Vše je vyprávěno zajímavě, na příklad na příběhu skautského oddílu, který jde lesem, jeden tlustý chlapec je zdržuje, tak se vymýšlí, kam ho zařadit. Tam se ukazuje, kde je ve firmě úzké místo. A právě identifikace úzkých míst, aplikace opatření k jejich zprůchodnění a řízení procesu podle úzkého místa byla jedním z výstupů našich sezení s koučem. Ta teorie dále říká, že nemusíte řídit všechno, ale musíte ho umět řídit úzkým místem. To je buben, kterým určíte, jak řídit firmu, jakým tempem.

Ing. Tomáš Podlena, zakladatel a výkonný ředitel společnosti PEARTEC, kterou založil v roce 2012. Celý profesní život pracoval na vedoucích pozicích ve vývojových odděleních. Začínal ve Škodovce, poté přešel do společnosti Panasonicu. Cestoval po světě, procestovanou má zejména Čínu. Svoji další profesní dráhu spojil se společností Altmayer, sídlící v Horšovském Týně, než se rozhodl založit si svoji firmu PEARTEC. Ta v roce 2012 čítala tři lidi, po deseti letech má padesátku zaměstnanců. OD roku 2018 firma funguje čistě jako ingeneeringová a své výrobky dodává například automobilkám Škoda nebo BMW.