Musíte plně chápat svět kolem sebe, abyste udělal správná rozhodnutí

Zakladatelé a spolumajitelé plzeňské technologické firmy Aimtec Roman Žák a Jaroslav Follprecht se stali vítězi regionálního kola soutěže EY Podnikatel roku 2020 Plzeňského kraje. V čem tkví tajemství jejich úspěchu a proč je právě Plzeň ideální pro jejich podnikání, prozradil Roman Žák.  
Podnikání

Odborná porota vyzdvihla zejména pracovitost, vytrvalost a vizi, které dokázali převést do inovativních digitálních řešení pro své tuzemské i zahraniční zákazníky.

Pane Žáku, stali jste se Podnikateli roku 2020 Plzeňského kraje, roku, kdy se skloňovala slova jako pandemie, coronavirus a krize všeho druhu… Jaký jste měli rok? Ovlivnila pandemie vaše podnikání?

Pandemie nás naučila dodávat i velké projekty kompletně vzdáleně. Jsme teď schopni dodat projekt s minimálním počtem návštěv u zákazníka a eliminujeme i s tím spojené cestování, snižujeme uhlíkovou stopu, chováme se udržitelněji. Dotklo se nás to však v jiné oblasti. Projekty jsou komplexní, je pro nás důležitá komunikace a kontakt s lidmi, zejména uvnitř spolupracujícího týmu. Krize se dotkla zejména našich zaměstnanců, přechod do on-linu byla zásadní změna, byla to pro ně obrovská zátěž.

Ačkoliv i teď při možnosti znovu cestovat využíváme vzdálenou dodávku, hledáme správnou rovnováhu mezi prací na dálku a na místě. Co se týká digitalizace, tedy našeho oboru, pandemie ji urychlila, vytvořila tlak. Digitalizovaná firma je odolnější a může fungovat i v případě, že někteří lidé z procesu na čas třeba právě kvůli coronaviru „vypadnou“. Cílem digitalizace také je odstranit náročné nebo rutinní úkony, takže lidé mají čas růst, posunout se a technologie řídit, ne obsluhovat.

Digitalizace je společně s automatizací pro výrobní firmy způsob, jak přežít na trhu. My všechny automatizační technologie integrujeme, pomáháme je digitálně propojovat s okolním světem a mezi sebou. Aby automatizace byla skutečně co nejlépe využita, neobejde se bez integrace a digitalizace. Nyní s nástupem digitalizace probíhá zásadní zlom průmyslu, přirovnal bych ho k momentu, kdy Apple přišel s iPhonem.

Budu vás citovat: „Když budujete firmu po dobu 25 let s jasnou vizí, postavíte ji na hodnotách a obklopíte se skvělými lidmi, tak to prostě funguje.“ Je to takhle jednoduché?

Když vynaložíte úsilí, někam dojdete. Pokud víte, kam směřujete, tak i když spadnete, zase se zvednete a jdete dál tím správným směrem. Ne jako v české politice, kdy se všechno pořád mění a doplácí na to celá společnost. V Aimtecu si můžeme dovolit ten luxus jít jedním směrem. Naše firma stojí na lidech, kteří hledají smysluplné prostředí, kde platí normální pravidla, kde si lidé důvěřují. To je pro nás i naše zaměstnance strašně důležité, proto tady jsou, a také proto tak dobře fungují i směrem k našim zákazníkům. I proto nám tolik záleží na našich hodnotách, nestačí je však mít pověšené na Intranetu.   Ne vždy se ale všechno ideálně daří, sami občas zjistíme, že některý krok byl mimo tyto hodnoty. A právě drobná rozhodnutí, jak něco příště udělat lépe a v souladu s nimi, vedou k pochopení a sdílení těchto hodnot. Jedna z těch hodnot je již zmíněná udržitelnost, tak důležitá pro všechny rozumně myslící lidi.

Víte, jak jsou ve vaší firmě vedené pracovní pohovory? Podle čeho si vybíráte lidi do týmu?

Každý manažer v Aimtecu si vybírá své lidi do týmu v souladu s vizí, hodnotami a s požadavky na technickou specifikaci dané pozice. Radka, naše ředitelka personalistiky, klade důraz na to, aby se to „potkalo“ z obou stran. Do lidí obrovsky investujeme, je pro nás důležité odhadnout každého člověka, aby pak neodešel frustrovaný a abychom byli spokojení i my. Pro nás jsou kromě odborných znalostí a dovedností důležité i vlastnosti jako cílevědomost, respekt, pokora, schopnost komunikovat s lidmi. Jsme zaměření na služby a ty jsou založené na expertním know-how a kontaktu se zákazníkem. Podle kvality služeb se zákazník rozhoduje, zda s námi půjde do další spolupráce.

Vypadá to, že se spolupráce daří rozvíjet, neustále rostete…

Aimtec funguje tak, že rozjedeme úspěšný pilotní projekt ve střední Evropě s lokálním managementem nadnárodní společnosti. Ten nám pak pomůže prosadit projekt dál, ani pilotní projekt nelze dělat bez schválení centrálního vedení nadnárodní společnosti. A z pilotního projektu pak vytvoříme šablonu, kterou pak rolujeme po celém světě včetně Afriky, Číny, Mexika či USA. A pokud bych měl jmenovat, tak se nám to povedlo třeba s firmou IAC (pilotní závod v Přešticích) nebo společností Eissmann (Bor u Tachova).

Proč je podle vás právě Aimtec tak úspěšný?

Trochu bojuju s tím „tak úspěšný“, za úspěchem totiž stojí 25 let úsilí a spíš by bylo smutné, kdyby tomu tak nebylo. Jsou tu dva zásadní zlomy, jeden byl v krizi kolem roku 2008, kdy jsme se po „hobby“ období začali orientovat na generování zisku. Slovo zisk je mezi Čechy stále vnímáno spíše negativně. Není to přece sprosté slovo, zdravá firma zisk a díky zisku dostupnou hotovost generovat musí, to jí pak umožňuje být nezávislou na bankách a investorech s častou orientací primárně na krátkodobý zisk. Další zlom probíhá kontinuálně posledních 10 let, už teď více chápeme, co to je vize a strategie. Pořád se to ještě učíme, ale teď už máme obojí dobře definované, víme, kam směřujeme a sdílíme je s celou firmou. Průběžně děláme rozhodnutí, která vizi upřesňují. Museli jsme si v rámci toho říct, že některé věci už nebudeme dělat, že se musíme více vyprofilovat a specializovat. Vize se neustále posouvá, drobná rozhodnuti ji mění a rozvíjí. Navíc je opravdu důležité se nebát riskovat!

Plzeň se svou průmyslovou tradicí, Západočeskou univerzitou nebo blízkostí s Bavorskem pro mnoho technických a technologických firem představuje ideální místo pro podnikání. Ovlivňují tyto faktory i váš byznys? Podniká se vám v Plzni dobře?

Plzeňský kraj je pro nás důležitý, jsme součástí komunity a z hlediska dostupnosti vzdělaných lidí je to důležitý region. Jsme patrioti, a to do té míry, že dokonce i naše supermoderní zasedačky máme pojmenované po plzeňských dominantách. Plzeň má podle mě správnou velikost pro podnikání. U nás v Aimtecu někteří kolegové pracují i 10, 15 nebo 20 let, jsou to ti klíčoví nositelé know-how a jednou z klíčových hodnot je, že se o tyto znalosti a zkušenosti dělí se svými mladšími kolegy. Dlouhodobě spolupracujeme se Západočeskou univerzitou v Plzni a se SPŠE, začínáme se studenty spolupracovat už na střední škole nebo ve druhém ročníku VŠ. Testujeme si schopnosti a motivaci těchto studentů a připravujeme si je na práci u nás. Podporujeme je ale v tom, aby dostudovali. Zároveň je důležité, aby se naučili fungovat v reálném byznysu.

S ohledem na strukturu města jsme volili i lokaci nových kanceláří přímo v srdci města – naproti Plzeňskému Prazdroji. Nemáme pevnou pracovní dobu, zaměstnanci si mohou kdykoliv vyřídit, co potřebují. Je tedy třeba, aby se k nám dalo pohodlně dostat městskou hromadnou dopravou. Velikost a dostupnost ze všech částí okolí je super. Fungují tady také organizace jako je například SITka, Správa informačních technologií města Plzně, se kterou také spolupracujeme.

Pracujete pro zákazníky po celém světě, centrálu máte v Plzni. Uvažujete o vstupu na další trhy?

Několikrát jsme zvažovali americkou pobočku, ale my ty klienty z USA, Číny nebo Mexika umíme plně obsloužit z Plzně. Systémy a procesy máme nastavené tak, že jsme schopní podporovat naše zákazníky 24/7 všude po světě ve všech časových zónách. Vše se řeší online, i jet do Boleslavi je dnes na dlouho, je to několik hodin, a my musíme nastoupit na řešení incidentu v desítkách minut či dokonce minutách. Navíc naším největším kritériem není růst, chceme stíhat vzdělávat lidi a udržet kvalitu našich služeb. Další růst zvládneme odsud z Plzně, minimálně v nejbližších pěti letech. Pořádáme tu „by the way“ i jednu z nejlepších a nejzajímavějších konferencí v oboru, což je pro Plzeň zajímavé. Už 21. září se uskuteční 21. ročník česko-bavorské konference TAL, kterou pořádáme s průmyslovou komorou IHK Regensburg. Přednášející jsou třeba z BMW nebo Audi, loučil se zde se svou kariérou i bývalý ředitel logistiky ze Škoda Auto.

Každý se vás patrně ptá na recept na úspěšnou firmu. Jaký recept je na úspěšné partnerství? Čím to, že vám to spolu se společníkem Jaroslavem Follprechtem klape tak dlouho?

Jsme každý opravdu jiný, mnoho lidí si myslelo, že když to máme „50 na 50“, že to nemůže fungovat. My jsme se za ty roky pochopili, jeden druhého respektujeme, i když občas máme každý jiný pohled na věc, což je ale zároveň i pozitivní, když se to namixuje. Vrcholový management je v Aimtecu různorodý, jsou tam různé osobnosti, je to o spolupráci, o týmu, navzájem si oponujeme názory. Zase se dostávám k té vizi. Vše pramení z diskuze lidí s různými názory a následnou shodou ve směřování firmy.

Porota u vás vyzdvihla pracovitost, vytrvalost a vizi. Jakých kvalit si vážíte u sebe a jakých u druhých?

U Jardy si vážím schopnosti dotahovat věci a propojovat firmu napříč odděleními, přemýšlí v souvislostech. Pro někoho to může být nepříjemné, že jednoduché uvažování „komplikuje“, ale přemýšlí nad tím tak komplexně, že to nakonec funguje jako celek. U kolegů si vážím vlastností – samozřejmě mimo jejich technické schopnosti – jako respekt, pokora, cílevědomost nebo ochota riskovat.

Kdyby se vás někdo zeptal, kde se vidíte za deset let, co odpovíte?

Chceme připravit firmu tak, abychom působili v pozicích členů správní rady a měli víc volného času. To je moje i Jardova vize, zabýváme se teď profesionalizací funkce správní rady. Aimtec má stále charakter rodinné firmy a to chceme, aby zůstalo i nadále. Tu atmosféru chceme zachovat, stejně jako naše hodnoty, proto s námi jsou lidé, kteří jsou pro firmu důležití. To je hlavni kritérium ve všem, co děláme.

A kde vidíte za deset let digitalizaci výroby a logistiky, na které se pětadvacet let specializujete?

Všechno se bude urychlovat, podobně jako je to u využívání osobních elektronických zařízení, mobilních telefonů, sociálních médií, cloudů nebo on-line nakupování. Radikálně se změní i průmysl. Je tam spousta otázek sociálního a společenského charakteru, což však záleží také na parlamentech a vládách ve správě země, potažmo Evropy nebo světa. Spoustu služeb bude pružnějších a efektivnějších. Co to může přinést? Pandemie nás poučila, globální dodavatelský řetězec je příliš citlivý a závislý. Stačí výpadek továrny v Číně…věřím, že i díky tomu se podaří realokovat spoustu výrob zpět do Evropy, zvýšit díky digitalizaci naší lokální evropskou konkurenceschopnost a tím také podpořit lokální soběstačnost.   Za deset let v provozu budou autonomní auta, interní logistika ve firmách taky bude fungovat autonomně, manipulační technika bude pouze monitorována technikem. Člověk je ale ve výrobní firmě nenahraditelný. Musí vymýšlet, jak proces dál vylepšovat, jak řešit nestandardní situace. Člověk umí přemýšlet. Firmy teď shání spoustu lidi na nekvalifikované, rutinní práce. To do budoucna odpadne, zaměstnanci budou dělat činnosti s vyšší přidanou hodnou, vyšší mírou přemýšlení a kreativity. Nebudou ten proces fyzicky vykonávat, budou ho zlepšovat, dohlížet na něj a řešit nestandardní situace. Např. v BMW vyvinuli autonomní mobilní roboty (AMR), které manipulují s paletami v rámci výroby na delší vzdálenosti. Tito logističtí roboti využívají například prvky umělé inteligence, neuronových sítí, či strojového rozpoznávání obrazu. A právě operátoři původních člověkem řízených vozíků byli se svými zkušenostmi nejlepšími klíčovými uživateli na projektu zavádění těchto robotů.   Dnes jsou to oni, kdo stoji u řídícího pultu, je z nich obsluha a zároveň nejloajálnější zaměstnanci. A to je ten správný pohled na digitalizaci.

Kdyby společnost Aimtec ze dne na den skončila, co byste dělal?

To se nestane. Ale už máme s kolegou Jaroslavem Follprechtem nějaké zkušenosti, tak si dovedu představit, že bychom mohli pomáhat dalším firmám v jejich správních radách nebo prostřednictvím konzultací. Dneska něco startovat…i když doba je jiná. S kolegou jsme oba podnikaví. Příležitostí na trhu je neskutečně mnoho. Stačí to jen správně pochopit a dělat pořádně. Musíte plně chápat svět kolem sebe, abyste udělal správná rozhodnutí.

Děkujeme za rozhovor.

 

Image
aimtec

Roman Žák je spoluzakladatel společnosti Aimtec, kde v současnosti zastává pozici předsedy představenstva. Po absolvování Západočeské univerzity v Plzni pracoval pro společnost Deloitte. V roce 1996 založil Aimtec, kde formuluje a také naplňuje dlouhodobé vize a strategie. Jeho cílem je vytvořit z plzeňské společnosti celosvětově uznávanou firmu, která umožňuje středně velkým výrobním společnostem realizovat zásadní změnu – digitální transformaci svého podniku. Buduje dlouhodobá partnerství s klíčovými nadnárodními zákazníky a stará se o další rozvoj společnosti na globálním trhu. Prosazuje také aktivity firmy vedoucí ke společenské odpovědnosti. I proto například inicioval dlouhodobou spolupráci s Alzheimer nadačním fondem nebo spoluorganizuje jeden z nejoblíbenějších závodů na horských kolech v regionu Aimtec Open Race.