Milena Králíčková je rektorkou Univerzity Karlovy

Prvního února 2022 se profesorka Milena Králíčková jako nová rektorka Univerzity Karlovy ujme svého úřadu. Akademický senát ji zvolil v počtu 55 hlasů z 69 v prvním kole volby. Paní profesorce blahopřejme a přejeme hodně úspěchů!    
Vzdělání

Profesorka Králíčková dlouhodobě působí na Lékařské fakultě UK v Plzni jako členka kolegia děkana a zároveň byla prorektorkou pro studijní záležitosti na UK. 

Foto: LF UK v Plzni

Image
Králíčková