Konference představila inovace v přípravě budoucích učitelů

Dlouho očekávaná akce se uskutečnila 27. srpna v prostorách Fakulty pedagogické (FPE) Západočeské univerzity v Plzni ve Veleslavínově ulici. Posluchači z celé republiky měli při konferenci Inovace v přípravě budoucích učitelů 2021 jedinečnou příležitost seznámit se s dalšími aktivními vzdělavateli z ostatních pedagogických fakult, pokládat dotazy či diskutovat, a to téměř po celý den. Akci pořádalo hnutí Otevřeno ve spolupráci s FPE.
Vzdělání

Po uvítání děkanem FPE Pavlem Mentlíkem a předsedou hnutí Otevřeno Tomášem Čaklošem se jako první ujal slova Jan Slavík z katedry výtvarné výchovy a kultury s příspěvkem „Proč Měsíc nespadne z nebe a jak to vědět aneb O řešení návaznosti mezi teorií a praxí ve vzdělávání učitelů FPE ZČU“. Jiří Kohout z katedry matematiky, fyziky a technické výchovy se poté věnoval mimo jiné využití prvků umělé inteligence ve výuce, mezi další přednášející patřila i Jana Vejvodová z katedry českého jazyka a literatury, jež se zabývala problematikou reflexe výuky jakožto prostředku propojení pedagogické praxe s teoretickou přípravou. Toto téma také vyvolalo četné dotazy a diskuzi.

Z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity k nám zavítal Salim Murad, hovořil o internacionalizaci a také jeho příspěvek vyvolal velice pozitivní a emotivní ohlas. Následně se slova ujali Jiřina Karasová a Jan Nehyba z Masarykovy univerzity v Brně, aby posluchačům přiblížili první kroky sociálního a emočního rozvoje v přípravě budoucích učitelů a do své prezentace zapojili i účastníky konference.

Závěr patřil Blance Vaculík Pravdové z neziskové organizace Učitel naživo, která příspěvkem „Já jako učitel: utváření profesního sebepojetí jako součást kurikula studijního programu učitelství“ a dalším praktickým příkladem uzavřela celodenní diskuze o inovacích ve vzdělávání.

Během celého odpoledne si mohli posluchači vyzkoušet unikátní virtuální třídu, která vznikla na plzeňské FPE, jejíž studenti s touto moderní učební pomůckou také pracují.

Po oficiálním zakončení konference však program neskončil. Všichni účastníci měli možnost přesunout se na setkání v hotelu Central a v neformálním networkingu a vzájemné inspiraci pokračovat v diskuzi i tam.

 

Zdroj: TZ ZČU

ZČU vzdělávání