Kompaktní pohonná jednotka pro plně elektrická vozidla hromadné dopravy

15 lidí v týmu
založeno 2012
Plzeň, Plzeňský kraj, ČR

 

Nízkopodlažní tramvaje, trolejbusy, elektrické autobusy, metro a příměstské jednotky jsou klíčové komponenty systému „čisté“ hromadné dopravy osob moderních měst. Zejména u vozidel městské hromadné dopravy je klíčovým parametrem vozidla plná nízkopodlažnost, která zajišťuje maximální komfort cestujících, včetně handicapovaných osob, seniorů, rodičů s dětmi, atd. Unikátní řešení kompaktní pohonné jednotky vzniklo na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni a jeho industrializace probíhá ve spolupráci s průmyslovým partnerem WIKOV MGI, a.s. Toto řešení umožňuje stavět zcela novou generaci výše uvedených vozidel hromadné dopravy, zejména pak nízkopodlažních tramvají.

Jádrem vynálezu je vysokorychlostní elektrický pohon sestávající z polovodičového měniče, vysokootáčkového střídavého elektrického motoru a převodovky, přičemž elektrický motor s převodovkou jsou díky vyvinuté technologii integrovány do jednoho kompaktního celku se společným šasi.

Týmu projektu se podařilo vyřešit technologii vysokorychlostního pohonu pro kolejová vozidla mezi prvními na světě.

Vynález je chráněn mezinárodní patentovou přihláškou. Nový kompaktní pohon umožňuje snížit rozměry a hmotnost pohonné jednotky v porovnání s konkurencí o cca 25 % při dosažení stejných výkonových parametrů a srovnatelné ceny. Technologie umožňuje realizaci jak nápravového, tak i kolového pohonu. Pohon je pasivně chlazen, což je dalším technickým unikátem. Značně tak klesá hlučnost celého vozidla, což má pozitivní dopad na životní prostředí v okolí tramvajových tratí. Integrování 

pohonu do jednoho celku významně zjednodušuje montáž pohonu na podvozek, což vede ke snížení výrobního času i nákladů. Představení prvního prototypu nové pohonné jednotky na nejvýznamnější světové výstavě dopravní techniky INNOTRANS v Berlíně vzbudilo velký zájem veřejnosti i potenciálních zákazníků a ukázalo, že zájem o tuto technologii je nejen v Evropě, ale i v Asii, Rusku a zámoří.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807