Kam směřuje Plzeňský kraj

Odborná konference s názvem Kam směřuje Plzeňský kraj s podtitulem Strategie inteligentní specializace se konala 3. října 2017. Pořadatel Plzeňský kraj, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. a Techmania Science Center, o.p.s. Na konferenci byl představen projekt Smart akcelerátor Plzeňského kraje a v panelové diskuzi se projednávala hlavní témata vzešlá z analýzy. 
Strategie RIS 3

Témata a přednášející:

1. dostatek vysoce kvalifikované pracovní síly – příležitosti posilování atraktivity regionu pro zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu, regionální spolupráce při stabilizaci zahraniční pracovní síly, přizpůsobení vzdělávání budoucím požadavkům např. v souvislosti s nástupem průmyslu IV.0, apod.

  • Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA. – člen rady VVI ČR, generální ředitel skupiny Siemens v ČR
  • Mgr. Tomáš Pojar Vicepresident ČISOK - Česko - izraelská smíšená obchodní komora – předseda výboru pro vědu, výzkum a inovaci

2. význam vysokých škol v regionální ekonomice - jejich regionální a nadregionální funkce, inovace nabídky vzdělávacích služeb, spolupráce škol s praxí, moderní marketing vzdělávací a výzkumné kapacity apod.

  • Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D - Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

3. informační technologie a jejich potenciál pro změny struktury ekonomiky – vzdělávání v oblasti IT jeho kapacity a kvalita, podpora veřejného sektoru – např. dostupnost zdrojů v rámci konceptů big data a potenciál pro vznik nových firem start up v odvětví IT, nové příležitosti spojené s rychlým rozvojem odvětví – např. kybernetická bezpečnost apod. 

  • Vládní zmocněnec pro evropské záležitosti ing. Ondřej Malý - vládní koordinátor pro digitální agendu

4. úspěšné koncepty regionálních iniciativ pro ekonomický rozvoj – jak inovační aktivity firem ovlivňují ekonomiku regionu, jako nástroje pro posílení míry inovací jsou účinné, relevantnost regionálních strategií ekonomického rozvoje, metody hodnocení regionální konkurenceschopnosti, účinnost veřejných intervencí na místní a regionální úrovni, podpory spolupráce výzkumných organizací a podniků, služby veřejných institucí, moderní prvky infrastruktury pro ekonomický rozvoj, iniciativy smart měst a regionů apod.

  • Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA. – člen rady VVI ČR, generální ředitel skupiny Siemens v ČR
  • Ing. Rút Bízková – ředitelka SIC
  • Ing. Pavel Kysilka, CSc. Člen dozorčí rady ČEB

 

Image
konference 2017