Inspekce mostů pomocí dronů

5 lidí v týmu
založeno 2014
ČR

 

Západočeská metropole získala jako první město v České republice povolení pro letecké práce s bezpilotními letadly a má ambici stát se tuzemskou jedničkou v rámci vývoje a využívání dronů. Skrze svou příspěvkovou organizaci, Správu informačních technologií města Plzně, realizuje řadu projektů a pracuje s drony v několika oblastech - termovize, přesné zemědělství, spolupráce s integrovaným záchranným systémem a krizovým řízením, pořizování fotografií a videa, digitálních modelů terénu nebo inspekční lety.

Právě v oblasti inspekčních letů jsou drony nedocenitelným nástrojem. Kombinace bezpilotních letadel, optických a termálních kamer, přináší vyšší efektivitu kontrol a samozřejmě i vyšší bezpečnost lidí, kteří se na sběru dat podílejí. Odborníci z řad SITMP provádějí kontrolu určených prvků konstrukcí - ať už stožárů, větrných elektráren, vysílacích věží, výrobních technologií, budov, vnitřních prostor a další. Konkrétně při inspekčních letech mostů využívají vlastní inovativní technologii, díky které lze za pomoci kvalitní optiky posbírat data z kritických částí konstrukce a následně je uchovat pro měření efektů ze strany uživatele.

První funkční prototyp na realizaci tohoto způsobu inspekce mostních konstrukcí vytvořila SITMP na bázi vysoce výkonného měřiče vzdálenosti a fotoaparátem se statickou ohniskovou vzdáleností. V tuto dobu pak vznikla i první aplikace, která poskytovala uživateli možnost stáhnout si data z webu a jednoduše změřit vzdálenost dvou bodů. Kvůli velké váze, absenci zoomu a neschopnosti vyrovnání náklonu obrazu, posléze přistoupila SITMP k úpravám a vývoji nového prototypu. V současnosti využívaný prototyp je výrazně lehčí a menší a je možné jej zavěsit přímo pod dron na kameru DJI Z30. Toto řešení dokáže kompenzovat náklon fotografie, software měří obvody a obsahy ploch, vzdálenosti z více bodů a další. Odborníci SITMP neustále optimalizují hardware i software a pracují již na další verzi systému, díky níž bude možné některé údaje z měření poskytovat již během letu.

Inspekční lety realizované drony přináší nesporné výhody - rychlost, přesnost a nízké náklady. Díky tomu, že měření

probíhá zcela neinvazivně a piloti znají přesnou polohu GPS, mohou měření opakovat v relativně krátkých intervalech a následně určit, zda je dotyčný objekt narušen vážně, dochází k posunu dílů, či se jedná o defekt, který nehrozí vážnějšími následky. Díky měření pomocí bezpilotních letadel je možné určit rozměry trhlin a deformací s přesností 1 %, což v praxi znamená, že na měřeném objektu o šířce 1 centimetr může být odchylka maximálně desetina milimetru.

Je také možné zjistit případný posuv konstrukce v průběhu času, a to díky uživatelskému rozhraní, kde je možné zpětně nahlížet do revizních dat a dodatečně konstrukci proměřovat. Více na www.dronysitmp.cz.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807