Inovace v regionu

VÝZKUM, VÝVOJ a INOVACE v kraji

Plzeňský kraj je region s tradičními silnými průmyslovými hráči, inovativními firmami a významnými univerzitními institucemi s novými výzkumnými centry. Patří mezi přední regiony dle výkonnosti ekonomiky (3. místo v ČR v HDP/obyv.). Má vysoký podíl exportně orientovaných firem ve zpracovatelském průmyslu a high-tech oborech a nejnižší nezaměstnanost mezi kraji.

 

SMART AKCELERÁTOR Plzeňského kraje

Projekt si klade za cíl např. více akcentovat tvořivost, komunikaci a regionální a mezinárodní spolupráci ve vztahu k oblasti výzkumu, vývoje a inovacím. V rámci projektu vznikne nová Regionální inovační strategie Plzeňského kraje (RIS 3 PK), budou definovány nové nástroje pro její naplňování a významně se zlepší marketing. Více informací o zpracovateli projektu: www.rra-pk.cz

 

 

Smyslem projektu Smart Akcelerátor je

  • lépe koordinovat rozvoj inovačního prostředí v kraji
  • zlepšit vazby a spolupráci mezi zástupci jednotlivých sektorů
    (firemním, akademickým, veřejným, občanským)
  • připravit finanční a podpůrné nástroje (především s ohledem na nové inovační firmy)
  • prověřit strategické intervence pro zajištění kvalitních odborníků
  • zlepšit dobré jméno kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
  • připravit vybrané společné projekty
Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807