Inkubační program podpoří čtyři start-upy

Na začátku dubna roku 2022 rada inkubačního programu pro mladé inovativní firmy z Plzeňského kraje vybrala další čtveřici nadějných technologických firem z regionu, kterým pomůže nastartovat podnikání a rozjet jejich podnikatelské záměry. Úspěch pilotáže inkubačního programu z loňského roku k podání přihlášky přiměl patnáct projektů. Které čtyři zaujaly porotu nejvíc?
Podnikání
Strategie RIS 3
Image
Inkubační program 2022

Plzeňský kraj ve spolupráci s plzeňským inovačním centrem BIC Plzeň již druhým rokem podporuje rozjezd inovativních projektů, které kromě dotace 200 tisíc korun na nákup odborných služeb externích profesionálů mohou očekávat také cennou zpětnou vazbu. Letos se o ně přihlásilo patnáct slibně rozjetých firem. „Sešlo se nám patnáct zajímavých projektů napříč obory podnikání, nejčastěji se záměry typu B2G a B2B, tedy s cílem dodávat řešení městům nebo jiným firmám,“ prozradila senior konzultantka BIC Plzeň Ing. Lenka Palánová, která stála u pilotáže inkubačního programu a služby pro začínající podnikatele poskytuje dál. „Nastavený koncept inkubačního programu se osvědčil. Od jiných inkubačních programů naši inkubaci odlišují pravidelné individuální konzultace, které jsou sice časově náročné, nicméně umožňují v business plánu firem identifikovat nedostatky a doporučit odborníky, které si firma může z dotace zaplatit. Není to série školení,“ zhodnotila program Palánová.

Image
Inkubační program 2022
Image
Inkubační program 2022

Inkubační rada složená ze zástupců regionálních institucí a odborníků vybrala firmu JALUD Embedded s. r. o., která se se zabývá tvorbou vložených (Embedded) 32 bitových systémů, mobilních aplikací a integrací těchto řešení a do inkubace se přihlásila s projektem detektorů zvuku nebezpečných událostí. Nextdrop s. r. o. je start-up založený v roce 2020 při Západočeské univerzitě v Plzni a v rámci inkubace se zaměří na řízení ventilů – minimalizace úniků vody. Společnost Pinflow energy storage, s. r. o., spolupracující mimo jiné s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a také s výzkumným centrem NTC Západočeské univerzity v Plzni, vznikla v roce 2017 a specializuje se na bateriová úložiště. Čtveřici projektů uzavírá RoadTwin s.r.o. RoadTwin řešení je webová aplikace umožňující modelování dopravy přímo z webové aplikace, kterou plně využívá i město Plzeň. „Všechny vybrané firmy mají shodou okolností vztah k Západočeské univerzitě v Plzni a většina z nich ve svém podnikání uplatňuje výsledky výzkumu a vývoje, který byl prováděn v plzeňských výzkumných centrech,“ dodala Palánová.