Informativní seznam soutěží a přehlídek ve školním roce 2022/2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Informativní seznam soutěží a přehlídek pro školní rok 2022/2023. Informace obsahuje název soutěže, stručnou anotaci, ročník, termíny konání jednotlivých kol, kontaktní údaje na garanta soutěže a informaci, zda byla soutěž podpořena z prostředků státního rozpočtu v letech 2019 – 2022.
Image
ilustrační soutěž