I reklamní agentura potřebuje reklamu

O tom je přesvědčený Ing. Petr Stejskal, který figuruje ve vedení významné české výrobní společnosti. Své poradenské služby nabízí také v rámci programu Platinn, který zastřešuje Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.
Podnikání

Petr Stejskal se celý profesní život věnuje obchodu, marketingu a tvorbě strategií a své zkušenosti z těchto oborů předává jako konzultant dál. Co takové poradenství obnáší a kdo ho může v rámci programu Platinn využít?

Pane Stejskale, jste zkušeným koučem projektu Platinn. Jak jste se o programu dozvěděl, respektive jak jste se stal koučem?

Jako většinou, i v tomto případě se jedná o shodu náhod. Vracel jsem se z dlouhodobého pracovního pobytu v zahraničí a měl firmu na poradenskou službu, na základě které probíhalo zahraniční angažmá. Zrovna v té době přišla nabídka zapojit se do programu Platinn, který se rozbíhal v Jihomoravském inovačním centru v Brně. Měl jsem tak štěstí, že jsem byl v programu od samého začátku jeho fungování v ČR a měl možnost komunikovat se samotnými autory programu Platinn – Švýcarem Christophem Meierem a Němcem Andreasem Wolfem a společně s nimi se podílet na pilotním projektu. Program se postupně rozšiřuje i do dalších krajů ČR. Nejsem však kouč na plný úvazek, stále pracuji ve vedení významné české výrobní společnosti a koučink je pro mne cesta k poznání nových lidí a oborů a možnost pomoci jim v situacích, které jsou pro ně nové.

Co vše musíte splňovat, abyste se mohl stát koučem programu Platinn?

Základ pro platformu Platinn.cz položil konzultační program s názvem Platinn – neboli PLATform for INNovation. Švýcarská metodika poradensko-inovačního programu nabízející koučink a mentoring z řad expertů, mezi kterými jsou majitelé úspěšných firem, zkušení nezávislí experti, konzultanti či vrcholoví manažeři. Od kouče se očekává dlouholetá zkušenost s prací vrcholového manažera, výhodou je praxe v mezinárodním prostředí. Samozřejmě byste měl mít za sebou i úspěšný track record, protože dobrý kouč není jen přednašečem teorií – ty si může zvídavý podnikatel nebo manažer nastudovat sám, ale zejména může předat zkušenosti z přenosu teorie do praxe, protože jak říkal Goethe: „Šedá je všechna teorie a zelený je strom života“. Moje praxe je více jak 40 let ve vedení obchodu a marketingu českých i mezinárodních obchodních i výrobních firem, většinou z oblasti stavebních materiálů.

Co všechno obnáší koučink v tomto programu?

Kouč není poradce ani konzultant v tom slova smyslu, že vyřeší danou problematiku místo managementu společnosti. Není přece myslitelné, aby během 40 hodin což je čas, který kouč dané firmě věnuje v rámci programu Platinn věnuje někdo poznal vnitřní organizaci firmy a její vztahy, stejně jako produkt a jeho trh lépe než její management. Nejčastěji jsem žádán o pomoc při uvádění nového výrobku na trh, dobytí nových trhů, prostě při expanzi firmy. Úlohou kouče v první fázi spolupráce je ptát se, přicházet s relevantními dotazy, které by samotné manažery nenapadly, přinášet pohled na postavení firmy nebo řešení jejího projektu zvenčí. Zejména start-upy jsou často pohlceny samotnou inovací, se kterou chtějí v dobrém slova smyslu dobýt svět, a někdy zapomenou na vnější prostředí – alternativní řešení, srozumitelnou komunikaci benefitů vlastního řešení, v čem je jiné a jedinečné a jaké budou konkrétní přínosy pro jednotlivé účastníky rozhodovacího procesu na straně poptávky, nebo zda je firma na zamýšlenou expanzi či uvedení výrobku na trh dostatečně připravena interně.  Ve druhé fázi pak pomáhá formulovat strategii naplnění cíle. Jinou oblastí je management lidských zdrojů, vytváření funkčních týmů, jejich motivace, sladění zájmů jednotlivce a celku, sladění pravomocí a odpovědností. Na první pohled jasné pojmy, ale v praxi mnohokrát oříšek. Problematika je jiná, ale postup podobný, nejprve dotazy, zpětná vazba, analýza, a pak pomoc při dosažení cíle.

Co koučování v tomto programu přinese vám? Jistě tento program bude i pro vás přínosem.

Je to veliké obohacení. Neustále poznávám nové lidi, obory, projekty, jsem přítomen a snad i nápomocen při uvádění zajímavých inovací na trh. Je příjemné mít možnost podělit se o své zkušenosti, doporučit osvědčená řešení a včas varovat před možnými riziky. Ne vždy se to povede, některé zkušenosti jsou nepřenositelné, ale ve většině případů to lze. Ukazovat slepé uličky po vzoru Járy Cimrmana je velmi užitečné a šetří to jak čas, tak peníze. Pokud se pak dozvíte, že koučované firmě se daří, že rady, nebo spíše společná diskuze, byly přínosné, je to důvod ke spokojenosti.

Reklamní agentura Christo Group, kterou v rámci programu Platinn koučujete, a to jako úplně první firmu, se stala Nejinovativnější kreativní designovou agenturou v INNOVATION & EXCELLENCE AWARD 2020, k inovacím má blízko…

Nové přístupy, řešení a hlavně tvůrčí kreativita jsou pro reklamní agenturu alfou a omegou úspěchu. Její zákazníci si ji najímají právě proto, aby přišla s něčím, co tady ještě nebylo, co upoutá a přinese zákazníky. Takovouto agenturou Christo Group bezpochyby je, jinak by se nemohla tak dlouho ve vysoce konkurenčním prostředí udržet a prosadit. Nesmí však zapomenout, že i reklamní agentura potřebuje reklamu. Konkurence sílí, inovace se zrychlují, komunikace se zákazníky se přenáší velmi rychle do onlinového prostředí a jen ti nejrychlejší a nejinovativnější si udrží a posílí své postavení. Budu velmi rád, pokud se mi k tomu v případě společnosti Christo Group podaří přispět.

Současná doba podnikání nepřeje, některá odvětví skomírají nebo přímo krachují a jsou to okolnosti, které moc ovlivnit nelze. Vidíte zde nějaký nevyužitý prostor, jak se v tuto dobu zachovat? Co byste firmám poradil?

Výrobní firmy zatím moc paralyzované nejsou a kdo může, ten se přesunul do online prostředí, do e-shopů, fungují webináře, kurzy nebo online poradny. Ty firmy, které tuto možnost nemají, nebo jen omezeně, by se měly v této chvíli pustit do toho, na co za normální situace není čas. Je čas a také příhodná doba popřemýšlet nad tím, jak se po pandemii změní podnikatelské prostředí. Bude poptávka po našem produktu nebo službách? Změní se objem našich zakázek a jejich podoba? Doba se mění. Například klasické prodejní výstavy a veletrhy skomírají už delší dobu, něco současnou situaci jistě nepřežije. Virtuální forma sice není plnohodnotná pro každý byznys, ale pandemie nesmírně urychlila a rozšířila její aplikace do běžného obchodu. Teď je ten správný čas k sebereflexi, ke zvážení potenciálu činnosti po pandemii. Je to, co děláme teď, aktuální? A bude to aktuální i za pět let? Ted je zkrátka čas na to, na co není čas při běžném provozu. Cílem agentury Christo Group je expanze do zahraničí, a tak společně přemýšlíme, jak to udělat, a na co se připravit.

Dalo by se odhadnout, kolik firem by fungovalo daleko lépe, kdyby si najalo konzultanta, respektive, kolik jich radu potřebuje?

Velké firmy mají interní zdroje, najímají si renomované a mnohdy i drahé poradenské firmy. To si menší firma nemůže dovolit. Jsem ale přesvědčen, že možnost zpětné vazby a pohled zvenčí prospěje každé firmě, ať už začínající, nebo stojící před strategickým rozhodnutím. Jak už jsem zmínil, start-upy mají silnou myšlenku, často jim ale chybí kontakt s okolním světem, jsou tak pohlceni do vývoje své aplikace nebo produktu, že si nevšimnou, že existují alternativní řešení. Jsou přesvědčeni, že mají výborný produkt a diví se, že poptávka po něm neodpovídá jejich představám. V lepším případě to je jen tím, že o originální nabídce ví málo lidí, propagace benefitů nabízeného produktu není srozumitelná nebo chybí obchodní model.  Každý výrobek, službu či technologii je potřeba správně a srozumitelně zkomercializovat, jinak se stane předchozí vývoj ztrátovou činností. Každý chce přijít s originálním řešením. Inovační cyklus se zkracuje, jakmile přijde něco nového na trh, už ho následuje další produkt, nové řešení. Je těžké v záplavě inovací upoutat pozornost na sebe. I reklamní agentura potřebuje mít reklamu. Mám na mysli tzv. život v buňkách. Abychom zvětšili byznys, musíme oslovit i někoho mimo naši skupinu, musíme své služby nabídnout do jiné oblasti nebo na jiný trh. Je třeba mít nový produkt, novou cílovou skupinu, mít širší záběr. Úzká specializace je vyvolená jen těm nejlepším a je velmi náročné se na špici poptávky dlouhodobě udržet.

Ale nerad bych, aby to vyznělo, že toto je problém jen českých firem. Takhle uvažuje většina firem. V západní Evropě však nacházejí start-upy více podpory, fungují tam různé agentury či nadace a firmy umí tyhle nástroje využívat lépe než u nás. Jsou na podporu zvenčí připravené a nestydí se o ní požádat. Ale že jsou primárně zaměřené na ten svůj výrobek, to je všude. Firmy nesmí být posedlé jen svým vynálezem, jde hlavně o jeho uplatnění.

V čem je program Platinn pro koučované firmy přínosný?

Jde především o zprostředkování pohledu zvenčí a zasazení firmy a jejího produktu do širšího tržního kontextu. Zamýšlet se nad tím, jak namotivovat vlastní lidi, aby daný produkt přinesli na trh, jak docílit toho, aby byli přesvědčiví. Od komerčních otázek tak často rychle přejdeme k celkovým cílům společnosti, pravomocím, zodpovědnosti, sdílení společných hodnot nebo projektovému řízení. Programu Platinn však nenabízí jen řešení obchodu a marketingu, ale má k dispozici i experty z jiných oblastí, například odborníky z oblasti HR nebo specialisty na duševní vlastnictví či finance.

A jak to vlastně funguje, kouč si vybere firmu, nebo si firma vybere svého kouče?

Každá oblast má svého key account managera (KAM), v Plzeňském kraji je to pan Martin Holubec. A právě ten vytipuje kouče dle potřeb firmy, která se do programu Platinn přihlásí. Velmi důležitá je analýza potřeb, důvody, proč se daná firma, tzv. beneficient, na Regionální rozvojovou agenturu jako garanta programu Platinn obrací. Díky téhle analýze KAM zjistí, jakou firmu má v programu, jaký má profil a problémy. Na základě pohovoru pak nabídne beneficientovi několik problematice příslušných koučů, ze kterých si firma vybere toho, který by jí podle zkušeností a nabízené odbornosti vyhovoval. Následuje osobní schůzka beneficienta a kouče za přítomnosti key account managera programu a pokud zafunguje i potřebná personální chemie, koučink může začít.

Jak taková spolupráce s koučem vypadá? Nastudujete všechny dostupné materiály, jdete se podívat, jak firma funguje nebo chcete vidět nějaká čísla a ukazatele úspěšnosti?

Firma vám ukáže jen to, co opravdu chce. Někteří nechtějí jít s interními věcmi ven. Samozřejmě, čím více informací kouč dostane, tím může být jeho práce konkrétnější. Těch 40 hodin konzultací začíná rozhovory, v 80-90 % to bývají majitelé firem, nejdřív se kouč potká s nimi, následně pak podle uvážení majitele nebo manažera s klíčovými lidmi z firmy. Je to řízený proces, kouč pokládá otázky, které si myslí, že by majitele nenapadly, nebo přímo vidí, že ho nenapadly. Kouč by hned neměl vyžadovat odpovědi, důležitě je přimět beneficienta se nad otázkou zamyslet a vzít ji v potaz při dalších úvahách o konzultované problematice. Někdy jsou otázky i trochu provokativní, vždy by však měly být konstruktivní, vedeny snahou posunout projekt kupředu. V druhé části konzultací jde o dosažení cíle. Je-li cílem uvést na trh nový produkt nebo něco zobchodovat, pak kouč může převzít roli náročného až problematického zákazníka a modelovat tak předpokládané reakce na nabídku. V ideálním případě je finálním produktem obchodní model.

Image
Petr Stejskal

Ing. Petr Stejskal, M.I.M, má dlouholeté zkušenosti z manažerských postů u nás i v zahraničí. Pozici obchodního a marketingového ředitele zastával v  různých společnostech po více než 30 let. V současné době působí v oblasti business development skupiny HELUZ, pro kterou pracoval také jako obchodní a marketingový ředitel. Dříve působil jako ředitel prodeje a marketingu v rakouské společnosti Zorka Keramika, ve vedoucích pozicích českých poboček předních evropských výrobců Lasselsberger (Rako), DSCB, Rockwool a Kronospan. V současné době je také společníkem ve společnosti SMD Consulting, která se zabývá strategickým poradenstvím v oblasti prodeje, organizace trhu, řízení změn či produktového managementu a marketingu. Od roku 2015 pracuje jako kouč v rámci programu PLATINN a od roku 2016 v programu HORIZON 2020 agentury Evropské unie EASME.

PROGRAM PLATINN Oblast podpory inovačního podnikání je v Plzeňském kraji v porovnání s jinými regiony, se kterými se srovnáme (jižní Morava, střední Čechy), dosud poměrně málo rozvinutá. Jedním z fungujícím regionálním programem podpory inovačních firem je program Plzeňské podnikatelské vouchery města Plzně. Dalším programem, jehož pilotní ověřování právě probíhá, je program akcelerace firem s využitím platformy PLATINN (PLATform for INNovation), zaměřený na podporu zejména malých nebo středně velkých inovačních firem. Těm program Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, založený na zprostředkování a podpoře poradenství firmám s ambicí růstu, nabízí mentoring od expertů s vlastní úspěšnou podnikatelskou zkušeností. Program Platinn již úspěšně probíhá v několika dalších regionech ČR, sdružených v platformě Platinn.cz. Plzeňský kraj je od roku 2021 dalším účastníkem této platformy a bude jejím prostřednictvím moci sdílet zkušenosti, experty, investory a know-how pro regionální podporu podnikání.