Hlavní aktéři inovačního systému v Plzeňském kraji

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807