FSTORE - přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace

11 lidí v týmu
založeno 2017
ČR  – Bavorsko

V rámci projektu FSTORE reagují dvě významné výzkumné instituce na neuspokojivý stav v propojení výzkumných aktivit v oblasti akumulace elektrické energie a společně vytváří výzkumnou platformu. Na projektu se podílí Výzkumné centrum – nové technologie (NTC) jako součást Západočeské univerzity v Plzni a Technologické centrum pro energii (TZE), součást Univerzity aplikovaných věd v Landshutu.

V rámci projektu probíhá spolupráce na výzkumu a vývoji moderních a inovovaných řešení pro ukládání energie, především průtočných baterií, průtočných palivových článků kov-vzduch a lithiových baterií. Redoxní průtočné baterie (také nazývány průtočné baterie) jsou považovány za slibnou alternativu pro ukládání energie především z obnovitelných zdrojů.

Především nezávislé dimenzování výkonu a kapacity těchto baterií poskytuje vynikající příležitost pro jejich integraci do úložišť energie pro různé scénáře. Technologie průtočných baterií není ovlivněna očekávaným nedostatkem surovin (kovů vzácných zemin, ušlechtilých kovů atd.).

Úložiště elektrické energie umožňují intenzivnější integraci obnovitelných zdrojů energie (větrné a solární elektrárny) a umožňují reagovat na prudké změny v nabídce a poptávce po energii. Integrace distribuovaných úložišť do rozvodné sítě je důležitým způsobem účinné ochrany stability sítě. Průtočné baterie jsou pro tyto potřeby ideálním řešením díky svým vlastnostem, jako je specifická energie, výkon, životnost, cena, dopad na životní prostředí, bezpečnost atd.

Technologie ukládání energie do baterií je v obou zemích klíčová pro zajištění budoucích stabilních dodávek energií.

Projekt FSTORE propojuje současné personální a technologické zdroje partnerů z obou stran hranice a vytváří společné přeshraniční výzkumné regionální centrum. Vznikající platforma poskytuje nejlepší způsob společného zapojení partnerů do mezinárodních projektů zaměřených na moderní úložiště elektrické energie.

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807