Fakulta elektrotechnická získala mezinárodní projekt v rámci programu MSCA4Ukraine

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni je jedním z 17 podpořených žadatelů z celé České republiky. Jako součást reakce Evropské unie na invazi Ruské federace na Ukrajinu byl v roce 2022 vyhlášen specializovaný program stipendií MSCA4Ukraine na podporu vysídleným výzkumníkům z Ukrajiny.
Výzkum a vývoj

Mezi úspěšnými českými projekty je i projekt Renewable energy sources and digital twin, za nímž stojí Milan Bělík a Olena Rubaněnko z Fakulty elektrotechnické ZČU. Cílem projektu je optimalizace provozu obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních systémů, v lokálních a komunitních energetických sítích, aplikace obnovitelných zdrojů do sítí provozovaných v nouzovém režimu s ohledem na stabilizaci poměrů v jednotlivých uzlech a modelování parametrů, vlastností a činnosti zejména fotovoltaických systémů s ohledem na vytváření digital twin.

Projekt bude zahájen k 1. 4. 2023, potrvá 24 měsíců.

Image
ZČU FEL

Do programu MSCA4Ukraine bylo podáno přes 400 žádostí z 28 zemí, podporu získalo celkem 124 výzkumníků z 21 hostitelských zemí, z nich 17 v ČR. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě. Podpora umožní vysídleným doktorandům a postdoktorandům pokračovat ve své práci v akademických i neakademických organizacích v členských státech EU a zemích přidružených k programu Horizont Europe a zároveň zachovat jejich propojení s výzkumnými a inovačními komunitami na Ukrajině.

Gratulujeme Fakultě elektrotechnické, panu Ing. Milanovi Bělíkovi, Ph.D. a Oleně Rubanenko, Ph.D. k získání mezinárodního projektu!

Zdroj: projektové centrum, ZČU v Plzni