Ke stažení

  • Program_Czech-German Day of Applied Science
  • Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - první aktualizace (02/2018)
  • Katalog dobrých praxí
  • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky - Národní RIS3 strategie (06/2016)
  • Podkladový analytický materiál k naplňování NP VaVaI 2016–2020

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807