DEWEMAT

65 lidí v týmu
založeno 2014
EU a vybrané 3. země

 

Multioborovost projektu umožňuje všestranný pohled na materiály. Nově navržené slitiny můžeme hned otestovat na termomechanické vlastnosti, zanalyzovat jejich strukturu či mechanické vlastnosti. Vyvíjíme a optimalizujeme procesy tváření a zpracování kovových materiálů.

Příklady práce projektu DEWEMAT

1. ASR proces pro zlepšení vlastností ocelí pro technické aplikace (ložiska, nástrojová ocel, pružiny)

2. Výzkum a vývoj ocelí se středním a vysokým obsahem Mn, které dokáží pohltit velké množství energie (např. v deformačních zónách aut)

3. Vývoj programového kování ke zrychlení a vyšší efektivitě výrobního procesu

4. Vývoj nové technologie příprav super pevných biokompatibilních materiálů, např. zubní implantáty z titanu

5. Komplexní materiálové modely pro popis plasticity a tvárného poškození

6. Vyhodnocování mechanických vlastností s využitím miniaturních zkušebních vzorků

Výzkumníci centra pracují na mnoha projektech a kolaborativních výzkumech v oblasti výzkumu kovových materiálů, účastní se mezinárodních konferencí a publikují v odborných časopisech.

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807