Design jako nástroj pro inovace ve firmách

21. 3. 2018 - 22. 3. 2018
Vědeckotechnický park Plzeň, Teslova 3

 

BIC Plzeň, partner sítě Enterprise Europe Network, s milánskou univerzitou a dalšími partnery pořádají ve středu a ve čtvrtek 21. až 22. března 2018 kurz “Design jako nástroj pro inovace ve firmách” pro všechny konzultanty a poradce firem, zástupce malých a středních podniků. Akce plánovaná od 9:30 do 16:30 se uskuteční ve Vědeckotechnickém parku Plzeň.

Kurz probíhá v angličtině a je rozdělen do 5 základních témat. Účastníci mají možnost si zvolit téma a on-line moduly dle svého zájmu.

Témata kurzu:

  • Design jako nástroj pro řízení (v rámci zahajovacího kurzu v Plzni)
  • Design a přidaná hodnota výrobků, služeb (v rámci zahajovacího kurzu v Plzni)
  • Inovativní materiály a technologie
  • Efektivní produkt development
  • Design udržitelných výrobků, služeb

Kapacita kurzu je omezena na 35 účastníků. Následuje on-line distanční studium vybraných modulů (3 povinné a min. další 3 volitelné) v průběhu 8 týdnů pod vedením mentora, vypracování případové studie na vlastní téma v průběhu následujích 2 týdnů a závěrečná bilaterální webová konference účastníka.

Účast na kurzu je bezplatná. Registrace je možná zde. Na kurz je možné se přihlásit do 12. března 2018 nebo do naplnění kapacity. Bližší informace poskytnou: Miroslava Skrziszowská (m.skrz@bic.cz), Michaela Jahodová (jahodova@bic.cz) a Lucie Fenclová (fenclova@bic.cz), tel.: 377 235 379.

Kurz probíhá za podpory mezinárodní sítě Enterprise Europe Network. Služby této sítě jsou financovány Evropskou unií z programu COSME (2014-2020) na základě grantové smlouvy č. 737766 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807