Děkanem Fakulty strojní bude Vladimír Duchek

Fakultu strojní Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) povede od října 2022 doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D. Z osmnáctičlenného akademického senátu fakulty se pro jeho zvolení vyslovilo deset senátorů. Po jmenování do funkce rektorem ZČU povede fakultu následující čtyři roky, do října 2026.
Vzdělání

Vladimír Duchek, současný prorektor pro rozvoj a vnější vztahy ZČU, byl jediným navrženým kandidátem na děkana. Na této pozici vystřídá Milana Edla, který vedl fakultu dvě funkční období, a znovu tak kandidovat nemohl.     

Image
Vladimír Duchek, ZČU

Doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., (*1965) vystudoval strojní inženýrství na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni, ve stejném oboru později získal také doktorát a docenturu. Pracoval jako projektant v plzeňské Škodovce a vysokoškolský učitel na Západočeské univerzitě v Plzni, působil rovněž jako zástupce ředitele pro obchod v Západočeské plynárenské, a. s. Řadu let pracoval na pozici ekonomického náměstka primátora města Plzně. Od roku 2011 působil na Fakultě strojní ZČU jako proděkan pro spolupráci s praxí, od roku 2015 je prorektorem ZČU pro rozvoj a vnější vztahy.

V oblasti vzdělávání chce Vladimír Duchek klasické zaměření výuky materiálů, technologií, strojů a zařízení posílit o témata korespondující s budoucími trendy, jako jsou pokročilé high‑tech materiály a technologie nebo nové energetické systémy, s důrazem na čistou výrobu, aditivní technologie a inteligentní výrobní systémy. Pro další zvýšení kompetence považuje za důležité udržet tempo modernizace a zkvalitňování laboratorního vybavení a technického zázemí fakulty, s cílem realizovat prestižní vědecké projekty a komerční výzkum. Pozitivní rozvoj v oblasti vědy a výzkumu může fakultě podle něj přinést také integrace jejích výzkumných týmů a mezioborová spolupráce v rámci ZČU. Chce také personálně posílit fakultu mladými výzkumníky s mezinárodním renomé. Moderní strojírenství a potenciál fakulty chce Vladimír Duchek ve spolupráci s průmyslovými partnery prezentovat absolventům středních škol jako excelentní kariérní příležitost.

Image
posluchárna ZČU
Image
kampus ZČU

FST patří k nejstarším plzeňským fakultám. Spolu s Fakultou elektrotechnickou tvořila od roku 1949 Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE), v roce 1991 se stala součástí nově vzniklé Západočeské univerzity v Plzni. FST sídlí v univerzitním kampusu na Borských polích. Jejím absolventy jsou vysoce kvalifikovaní odborníci, kteří jsou velmi žádaní na trhu práce. V tomto akad. roce připravuje FST pro další studium či praxi přibližně 1000 studentů. Do koncepce studijních programů se promítá intenzivní spolupráce FST s průmyslovými podniky. Regionální technologický institut (RTI), výzkumné centrum FST disponuje nejmodernějším přístrojovým vybavením, které mu umožňuje zabývat se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií a moderních výrobních metod tzv. chytré výroby a průmyslu 4.0.