Cílem mezinárodního projektu je vytvořit jednotný monitorovací systém regionálních inovačních strategií (RIS)

Západočeská univerzita v Plzni se v červnu 2017 zapojila jako partner do mezinárodního projektu SMART_watch. Tento projekt je společně realizován na území střední Evropy (Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Německo a Itálie).

Cílem projektu je zlepšit stávající situaci vytvořením jednotného monitorovacího systému regionálních inovačních strategií (RIS) jednotlivých regionů, sjednocením shromážděných dat různé struktury a vytvořením společné metodiky a benchmarkingových nástrojů pro potřeby tzv. „Smart Specialization - Chytré specializace“.


„Chytrá specializace“ znamená jednotnou specifikaci pravidel a oblastí, které zohledňují silné stránky a konkurenční výhody daného regionu v oblasti střední Evropy.


Za tímto účelem byly vydefinovány tzv. „Regionální observatoře oborového zaměření inteligentních trhů“, určené ke sledování technologických trendů a vývoje trhu v oblasti inteligentních specializací.

RBO

První fáze projektu SMART_watch prozkoumala a ověřila stav regionálních inovačních strategií, včetně otázek, které by měly regionální observatoře řešit rámcovou analýzou RIS strategií inteligentních specializací jak z ekonomického, tak i inovačního hlediska.


Ve spolupráci s partnery byly poskytnuty výsledky analýzy a komplexní informace o implementačních a monitorovacích nástrojích RIS strategií v konkrétních regionech střední Evropy: ekonomika, institucionální podpora v regionu, RIS3 a podpora podnikatelského prostředí.


Výzkum poukazuje zejména na pozici jednotlivých regionů v závislosti na inovačním indexu v oblasti zpracovatelského průmyslu. Rámcová analýza RIS3 strategií regionů střední Evropy představuje základní podklad pro sledování služeb nabízených vybranými veřejnými / soukromými organizacemi, které podporují implementaci strategií inteligentních specializací.

Detailní informace o projektu najdete na webových stránkách a Facebooku.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807