Chytré technologie vylepšují i ochranné oděvy pro hasiče

Plzeňská společnost GoodPRO® se od svého založení v roce 1996, tehdy ještě jako VOCHOC, s.r.o., zabývá vývojem a výrobou osobních ochranných prostředků proti tepelným rizikům. Posledních deset let se zaměřuje také na produkci ochranných oděvů pro hasiče.
Výzkum a vývoj

Právě náročná a často nebezpečná práce hasičů se stala pro GoodPRO impulsem pro zvýšení ochrany zásahových oděvů na novou úroveň pomocí chytrých technologií. Nejen vývoj oděvů s integrovanými novými technologiemi pod označením smartPRO® – smart protection má ve firmě GoodPRO na starosti Mgr. Jiří Koželuh. 

Před pětadvaceti lety se tehdy ještě firma Vochoc, s.r.o., začala orientovat na osobní ochranné prostředky proti tepelným rizikům. Proč právě tepelná rizika?

Už v začátcích firmy její zakladatelé a majitelé Ing. Jan Vochoc a Ing. Petr Loukota mysleli na budoucnost a nasměrovali naše zaměření k osobním ochranným oděvům s poměrně významnou přidanou hodnotou jako je právě ochrana proti tepelným rizikům, oděvy s elektrostatickými vlastnostmi nebo základní ochrana proti kapalným chemikáliím atp. Právě to nám umožňuje realizovat vlastní technologie a vývoj, odlišovat se od konkurence a budovat vlastní značku GoodPRO®.

Spolupracujete s významnými světovými výrobci značkových přírodních i syntetických nehořlavých vláken, jako jsou Lenzing AG, Teijin Aramid BV a PBI Performance Products, Inc. Jak k tomu vůbec došlo a jak tato spolupráce vypadá?

Základem úspěšného ochranného oděvu je především kvalitní tkanina, která má námi požadované vlastnosti. Proto jsme usilovali o kontakt se silnými partnery, který ovšem nepřijde sám. Museli jsme  v čase prokázat jistou úroveň našich výrobků, pružnou kapacitu výroby, prezentovat se na trhu a především na sebe úspěšně upozornit na světových oborových veletrzích a výstavách. Teď máme oficiální partnerství a odbornou podporu výše zmíněných společností. Konzultujeme s nimi určité naše projekty někdy až po konstrukci tkanin s definovanými specifickými vlastnostmi pouze pro naše konkrétní produkty.

V posledních letech vyvíjíte a vyrábíte také chytré zásahové oděvy s novou úrovní ochrany, která dokáže hasiče aktivně chránit, včas ho varovat před teplotním rizikem, a dokonce komunikovat s i jeho velitelem. Co vás k tomu vedlo?               

Chtěli jsme využít naše zkušenosti, a především posunout efektivní pasivní ochranu, kterou naše oděvy svým uživatelům poskytují, na vyšší úroveň. Rozhodující ovšem pro nás byla nabídka spolupráce od inženýrů z Elektrotechnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a RICE – Regionálního inovačního centra elektrotechniky řešit tuto výzvu v rámci evropských i národních vědecko-průmyslových rozvojových projektů. Pak už byl jen krok k vytvoření řešitelského konsorcia s dalšími dvěma průmyslovými partnery z oblasti výroby hardwaru (Elitronic) a inkapsulace (Applycon), v rámci kterého celý vývoj a realizace chytrého oděvu probíhal.

Mohl byste popsat, jak takový chytrý ochranný oděv funguje?

SmartPRO SAFETY system, jak jsme tento náš produkt nazvali, je komplexní bezpečnostní elektronický systém integrovaný do vícevrstvého zásahového oděvu a svému uživateli nabízí 5 základních funkcí. Součástí této technologie je i aplikace v mobilním telefonu, prostřednictvím které se systém ovládá a nastavuje.

Aktivní osvětlení zásahového oděvu zajišťuje 6 LED diod umístěných na reflexním pruhu v oblasti celého obvodu hrudníku a rukávů. Ovládá se tlačítkem umístěným přímo na oděvu nebo přes aplikaci. Světla fungují ve 3 režimech – strobo blikání, pomalé blikání a stálé svícení. Je možné nastavit i 2 intenzity svícení. Bíle svítící diody významně zviditelňují hasiče za tmy nebo snížené viditelnosti, ale i v zakouřených interiérech budov. Stálé svícení i celkem efektivně přisvěcuje hasiči na cestu nebo na jeho činnost. 

Monitorování teploty realizují 2 teplotní senzory integrované v oděvu. Na levém rameni pro vnější teplotu -  OUT a na hrudníku pro vnitřní teplotu - IN. Při dosažení nastavené kritické úrovně teploty je hasič včas varován červeným svícením nebo blikáním LED diody na spodním reflexu levého rukávu. Aktuální OUT a IN teplota i graf jejího vývoje je zobrazován v aplikaci, přes kterou se také jednoduše nastavují individuální limity kritické teploty zvlášť pro vnější i vnitřní senzor.

Emergency funkce avizuje kritickou situaci, do které se může hasič dostat. Po „odtržení“ bezpečnostního pruhu na levém límci upozorní oděv červeným alarmovým strobo blikáním bezprostřední okolí hasiče. Současně systém odešle přednastavenou SOS – SMS zprávu s GPS souřadnicemi až na 3 předvolená telefonní čísla. Nastavení emergency zprávy i volba a změna kontaktních čísel se provádí pomocí aplikace, která může SOS – SMS vyslat i bez zásahového oděvu.

Trasování je funkce, která umožňuje sledovat trasu zasahujícího hasiče. Po aktivaci systému je automaticky zaznamenáván jeho pohyb a geografická poloha. Prostřednictvím aplikace je trasa vykreslována do mapy na chytrém telefonu, kde se současně zobrazuje i celková doba zásahu a vzdálenost, kterou při něm hasič urazil.

blackBOX – všechny údaje o naměřených teplotách a pohybu hasiče ukládá systém do mobilního telefonu i „černé skříňky“, která je součástí řídící jednotky trvale umístěné v oděvu. Z blackBOXu lze zaznamenaná data kdykoliv bezkontaktně stáhnout do aplikace k případnému dalšímu vyhodnocení a analyzování konkrétní akce. Je to výhodné zejména i v případě ztráty bezdrátového BT spojení oděvu s mobilním telefonem při zásahu.

Aplikace smartPRO SAFETY system je součástí celého systému a slouží k ovládání a nastavování oděvu. Kromě on-line zobrazování jednotlivých funkcí se do ní ukládají všechna zaznamenaná data. Navíc aplikace poskytuje další důležité informace, např.: celková doba provozu oděvu, nejvyšší i nejnižší zaznamenaná OUT a IN teplota nebo doby nasazení oděvu v 5 stanovených teplotních pásmech atp. S řídící jednotkou v oděvu komunikuje aplikace pomocí technologie BT - blue tooth.

Takto vybavený zásahový oděv bez nadsázky s hasičem komunikuje a skutečně ho aktivně chrání v několika směrech. Především však umí hasiče včas varovat před možným popálením. To je naše představa o zcela nové úrovni aktivní ochrany našich smartPRO® oděvů.

 Lze informace a data z chytrého ochranného oděvu sdílet?

Ano, výše popsaný komplexní bezpečnostní systém lze registrovat do velitelské webové aplikace smartPRO SAFETY commander, která pak veliteli umožňuje on-line sledovat pohyb hasiče na mapě i jeho aktuální OUT a IN teploty. Všechny tyto informace zobrazované v reálném čase velmi významně přispívají k efektivnímu řízení zásahu i ochraně a bezpečnosti hasičů.

Kdo jsou vaši zákazníci? Nosí vaše obleky čeští hasiči, nebo je vyvážíte i do zahraničí?

Před realizací na trhu musela po náročném vývoji a testování v reálných podmínkách následovat stejně náročná certifikace podle mezinárodních norem. Nesmíme totiž zapomínat, že naše bezpečnostní systémy musí spolehlivě fungovat v často teplotně extrémních podmínkách stejně jako samotné zásahové oděvy a pochopitelně zvládat i praní a sušení. Protože se jedná o elektronické zařízení, musí navíc plnit i jiskrovou bezpečnost při provozu ve výbušném prostředí. Všechny certifikace jsme úspěšně završili koncem minulého roku. V současné době už pracujeme na prvních objednávkách smartPRO® oděvů od českých hasičů. Probíhá také předprodejní testování u několika zahraničních zákazníků.

Image
hasičský oblek

Absolvent Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Mgr. Jiří Koželuh krátce působil na Sportovním gymnáziu Plzeň. Poté prošel různými manažerskými a ředitelskými pozicemi zaměřenými na řízení prodeje a trade marketing ve společnostech Vitana, Intersnack a WestMedia. Od roku 2006 pracuje ve společnosti GoodPRO, kde je zodpovědný za prodej OOPP na českém trhu, marketing a vývoj produktů pro hasiče. Pravidelně se zapojuje do řešitelských týmů mezinárodních evropských i národních projektů orientovaných na smart oděvy.

Image
Koželuh