Chytrá mobilita v programu HORIZON 2020

Ke konci dubna 2020 byla podána žádost o podporu projektu „Reciprocity“ - Replication of innovative concepts for peri-urban, rural or inner-city mobility, reagující na oblast chytré, ekologické a integrované dopravy.

Do přípravy projektu, koordinované společností R-tech z partnerského Regensburgu v Bavorsku, se zapojilo 10 partnerů z Německa, Francie, Španělska, Finska dalších zemí EU. Návrh projektu je zaměřen na využití vědeckých, průmyslových i občanských kapacit do procesu rozšiřování a replikace testovaných inovativních konceptů mobility (osobní i nákladní) v městských, příměstských a venkovských oblastech. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje se do přípravy projektu zapojila jako jediný partner z ČR, přičemž podporu projektu písemně vyjádřila statutární města Plzeň, Pardubice a Jihlava.

Téma chytré mobility je předmětem soustředěného zájmu Města Plzně i Plzeňského kraje - pro toto téma již v roce 2019 vznikla krajská oborová inovační platforma. Spolu s dalšími třemi platformami zaměřenými na nové materiály, inteligentní výrobní systémy a biomedicínu byly iniciovane v lonskem roce rámci konference Inteligentní specializace regionu a jsou organizované Smart akcelerátorem Plzeňského kraje.

Informace o tom, zda projekt bude podpořen, bude známa v červenci až srpnu letošníího roku.


Sdílet událost:

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807