LF UK v Plzni

Biomedicínské centrum LF UK v Plzni

Plzeňská lékařská fakulta od svého založení v roce 1945 vychovala již na 10 000 absolventů. Od počátku se na fakultě paralelně s výukou rozvíjelo i vědecké bádání. Výzkumníkům se v mnohých oborech podařilo stanout na evropské špici a dosáhli mnohých prioritních objevů. Fakulta své výzkumné týmy systematicky podporuje a přistoupila i k odvážnému kroku vybudovat v rámci svého nového kampusu čistě výzkumné, moderně vybavené Biomedicínské centrum.
Výzkum a vývoj

V něm se od roku 2014 soustřeďuje většina výzkumné činnosti Lékařské fakulty v Plzni. Plzeňská lékařská fakulta od svého založení v roce 1945 vychovala již na 10 000 absolventů. Od počátku se na fakultě paralelně s výukou rozvíjelo i vědecké bádání. Výzkumníkům se v mnohých oborech podařilo stanout na evropské špici a dosáhli mnohých prioritních objevů. Fakulta své výzkumné týmy systematicky podporuje a přistoupila i k odvážnému kroku vybudovat v rámci svého nového kampusu čistě výzkumné, moderně vybavené Biomedicínské centrum. V něm se od roku 2014 soustřeďuje většina výzkumné činnosti Lékařské fakulty v Plzni.

Jeho dominantními tématy jsou problematika infekčních onemocnění (sepse, antibiotická rezistence bakterií, profylaxe virové infekce v transplantologii), onkologická problematika ve spojení s experimentální chirurgií, biokompatibilita, problematika kmenových buněk, neurofyziologie či reprodukční medicína. Právě probíhající pandemie způsobená novým typem koronaviru nám znovu připomíná, jak devastující vliv mají infekční nemoci nejen na lidské zdraví, ale i na sociální a ekonomický blahobyt. Dlouhodobé zaměření části laboratoří centra na problematiku infekčních chorob tak dostává nový rozměr. Výzkum infekčních nemocí na Lékařské fakultě v Plzni se nyní řadí k lídrům v České republice, což dokládá množství publikačních výstupů, uplatněných v nejprestižnějších periodicích oboru. Za výsledky v oblasti infekčních chorob však nezaostávají ani další vědecké týmy.

Velkým úspěchem centra bylo získání a zahájení projektu CHAPERON v rámci evropského programu Horizon 2020 (ERA Chair). Díky němu zahájila v roce 2020 činnost nová Laboratoř translační genomiky nádorových onemocnění pod vedením prof. Kari Hemminkiho (dříve Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg). Centru se daří také ochrana objevů formou patentů, má i první zkušenosti s jejich komercializací a pracuje na zakázkách smluvního výzkumu (za rok 2019 objem přes 2 mil Kč).