Aktuality

29. 9. 2017

RIS3 strategie

Analytickou část Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - analytická část - 1. verzi k projednání z 20. září 2017 najdete zde .

Více informací

 

Smart Akcelerátor Plzeňského kraje CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807