Inteligentní specializace
regionu 2019

Spolupráce na dlouhodobé prosperitě kraje

Inteligentní specializace regionu 2019

Pracovní konference

29. května 2019, Parkhotel Plzeň

Plzeňský kraj podporuje spolupráci výzkumných, vývojových a ekonomických kapacit s cílem rozvíjet inteligentní specializaci regionu v nových perspektivních high-tech oborech.

 • Jak využít inovační potenciál regionálních
  firem, škol a institucí pro rozvoj kraje?
 • Jaké vidíme nejperspektivnější obory a co
  pro ně dokážeme udělat?
 • Dostaneme plzeňský region na inovační
  mapu Evropy?
29. 5. 2019
Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 320 04 Plzeň

1: Konference

Prezentace z konference ke stažení zde.

8:30 – 9:00

Registrace

9:00 - 9:30

Přivítání účastníků a zahájení konference

Josef Bernard - hejtman Plzeňského kraje
Martin Baxa - primátor města Plzně
Miroslav Holeček - rektor Západočeské univerzity v Plzni

9:30 – 10:00

Inteligentní specializace

Smysl a postup identifikace oblastí, ve kterých spolupráce výzkumu a praxe může v Plzeňském kraji přinést největší ekonomický užitek.

Filip Uhlík - ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje

10:00 – 10:30

Silné stránky

Poznatky z vyhodnocení silných stránek a rozvojových předpokladů Plzeňského kraje ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Pavel Beneš - RIS3 analytik, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

10:30 – 11:00

Přestávka

11:00 - 11:30

Perspektivní směry

Představení témat s významným předpokladem pro intenzivní spolupráci mezi výzkumem a praxí.

Jan Naxera - RIS3 manažer, Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

11:30 - 12:00

Příprava na tematické panely

Filip Uhlík - ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje

2: Tematické panely 13:00 - 15:30

Technologie pro byznys

Prezentace ke stažení zde.

 • Umělá inteligence
 • Nové materiály
 • Inteligentní výrobní systémy
 • Internet věcí
 • Finanční technologie

Chytrý region

Prezentace ke stažení zde.

 • Chytrá doprava
 • Chytrá energetika
 • eGovernment a bezpečnost

Inovace pro život

Prezentace ke stažení zde.

 • Biomedicína
 • Technika ve zdravotnictví
 • Chytré zemědělství a potravinářství
 • Řešení znečištění životního prostředí
 • Omezení dopadu klimatických změn
<

Co si myslí ...

>

Hejtman Plzeňského kraje

Firmy v regionu úspěšně podnikají ve svých oborech a znají prespektivy trhu. Většinou dobře ví, co bude potřeba inovovat, aby se mohly úspěšně rozvíjet. Expandující firmy zaměstnávající špičkové profesionály je to, co kraj potřebuje. Proto chceme podporovat obory, které mají největší potenciál pro budoucnost. Pojďme je společně vybrat.

Josef Bernard
hejtman Plzeňského kraje

Primátor města Plzně

Město Plzeň se již řadu let chová inovativně a snaží se podporovat pokrokové projekty a řešení i ne ve zcela typických oborech. Například projekt Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 odstartoval novou etapu kreativního průmyslu. Jsem přesvědčen o tom, že musíme najít perspektivní obory pro naše město a region, jež budeme posilovat, propagovat a na které budou naši občané pyšní.

Martin Baxa
primátor města Plzně

Fotogalerie

Video

Spolupráce na dlouhodobé
prosperitě kraje

Konference se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje, primátora města Plzně
a rektora Západočeské univerzity v Plzni.

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4

Realizováno v rámci projektu „Smart akcelerátor Plzeňského kraje" financovaného z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, reg.č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0003807